Prikpost Rijen niet beschikbaar voor Tilburgse ziekenhuizen

Gemeentebelang: weer aan de slag voor bloedprikken

Soms zijn er dossiers die blijven terugkomen in de gemeentepolitiek. Een voorbeeld daarvan is de prikpost in Rijen. Onlangs hoorde Gemeentebelang dat bloedprikken bij de SHL-groep in Rijen niet meer mogelijk is voor de ziekenhuizen in Tilburg. Slechts voor de ziekenhuizen in Breda kunnen onze inwoners terecht bij de prikpost, terwijl onze gemeente precies tussen Breda en Tilburg ligt, dat vinden wij raar.

In 2015 is Gemeentebelang bezig geweest met het weer mogelijk maken van bloedprikken voor de ziekenhuizen in Tilburg.  Door vragen te stellen aan het college van B&W en contacten te leggen met SHL-groep is het toen gelukt om bloedprikken voor de ziekenhuizen in Tilburg weer mogelijk te maken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter Gemeentebelang

Afgelopen zomer kwam de prikpost wederom negatief in het nieuws, toen dreigden VGZ-verzekerden de mogelijkheid tot bloedprikken te verliezen. Met steun vanuit wethouder Ariane Zwarts en brieven van onder meer de seniorenvereniging is toen door VGZ besloten het contract met de SHL-groep wel te verlengen. Dat leek op goed nieuws voor de toekomst, maar nu heeft zich er dus een ander probleem aangediend. Zoals gezegd dat inwoners van onze gemeente voor de ziekenhuizen in Tilburg niet meer bij SHL kunnen laten prikken.

Ook nu wil Gemeentebelang zich inspannen om te zorgen dat onze inwoners niet naar Dongen of Tilburg hoeven als er bloedmonsters nodig zijn voor de ziekenhuizen in Tilburg. Bloedonderzoek is nodig voor medische doeleinden, en zou toegankelijk moeten zijn voor onze inwoners, zonder drempels en langere reistijd.

Gemeentebelang komt graag in contact met mensen voor wie het lastiger is geworden om bloed te laten prikken, doordat ze in hun woonplaats geen bloed konden laten prikken voor een ziekenhuis in Tilburg. We horen graag wat dit voor jou betekent, zodat we dit aan de wethouder kunnen meegeven. Gemeentebelang wil dat de inwoners van onze gemeente ook voor de Tilburgse ziekenhuizen weer terecht kunnen bij een prikpost in Rijen, Gilze of Molenschot. E-mail naar info@gemeentebelang.org