Volop bouwplannen in de kern Rijen

Gemeentebelang: blij met de verschillende bouwinitiatieven

2021 lijkt het jaar te worden waarin zowel start gaat worden met bouwen van woningen en appartementen en waarin grote projecten hun uiteindelijke vorm zullen krijgen. Gemeentebelang kijkt reikhalzend uit naar deze ontwikkelingen. Er is een landelijke woningnood in alle prijsklassen en het dorp Rijen is in trek om te blijven en komen wonen. In dit artikel focussen we op de initiatieven in de kern Rijen, maar ook in de andere kern wordt hard gewerkt aan meer woningen.

Alle toekomstige woonlocaties in de kern Rijen op een rijtje:

 • Afgelopen week is de voorbereiding gestart voor de bouw van de 43 appartementen bij het station onder de naam Spoorzicht en Spoorhof.
 • Op het terrein van voormalige basisschool De Kring en het bijbehorende speelterrein worden 10 appartementen en 16 rijwoningen gerealiseerd.
 • De locatie van de voormalige marechausseekazerne wordt herontwikkeld tot woningbouw. Leystromen ontwikkelt hier 9 huurwoningen in het hogere sociale huursegment.
 • Op de hoek van het Raadhuisplein, verrijzen binnenkort 6 woningen. Vier tussen- en 2 hoekwoningen, schuin tegenover het gemeentehuis.
 • Het voormalige terrein van KIN installatietechniek ligt midden tussen de woningen, in totaal zullen op dit voormalige bedrijfsterrein 35 woningen komen. Hiervan zijn er tien patiowoningen, zeven eengezinswoningen en achttien appartementen.
 • Als het centrumplan Rijen gerealiseerd is zijn we in het dorp 20 appartementen rijker.
 • Ook als het voormalige zwembad is herontwikkeld zullen de nieuw gebouwde appartementen zorgen voor een breder woningaanbod in de betreffende wijk.
 • Bij de Margrieten zullen nieuwe woningen komen waarin werk en wonen gecombineerd zal worden.
 • In de Vliegende Vennen Noord-Oost zetten we in op bijzondere woonvormen en patiowoningen.
 • In de stationsstraat zullen 4 patiowoningen komen
 • Sinds kort ligt het ontwerpplan Tussen de Leijen ter inzage. Uiteindelijk komen er maximaal 375 nieuwe woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen.
 • Bij de herstructurering van Rijen zullen 13 sociale huurappartementen en 7 rijwoningen worden gecreëerd.

Gemeentebelang is blij met al deze initiatieven. Er is veel behoefte aan woningen en appartementen. Onze aandachtspunten in de gemeenteraad liggen bij alle plannen op de diversiteit en verscheidenheid aan woningen, zodat er voldoende doorstroom kan ontstaan. Ook is het voor Gemeentebelang belangrijk dat we waar mogelijk bouwen voor zelfbewoning, en niet voor investeerders. De klimaatadaptatie van woningen zou al vanzelfsprekend moeten zijn, maar is een punt waar wij de nadruk op leggen. Veel projecten, veel keuze, waar zou jij willen wonen? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org