Herinrichting Marijkestraat eindelijk op de kaart

Gemeentebelang: coalitie loopt nu wel warm voor vraag inwoners en motie Gemeentebelang

In de laatste raadsvergadering is de perspectiefnota besproken. In deze vergadering wordt vooruitgeblikt op de toekomst. En dit keer met een opmerkelijke wending.

Inwoners van de Marijkestraat maken zich al langere tijd zorgen om de inrichting van hun straat. De straten zijn smal, het groen is toe aan een flinke opknapbeurt en er zijn verkeersproblemen. In zowel de commissie- als raadsvergaderingen hebben wij daar steeds aandacht voor gevraagd. Want toen het centrumplan definitief werd zagen de bewoners de bui al hangen: al het verkeer gaat door de smalle straten geperst worden met alle consequenties van dien. Een terechte zorg want deze buurt is niet ingericht voor veel doorgaand verkeer en al helemaal geen vrachtverkeer.

In de raadsvergadering van december 2022 heeft Gemeentebelang het initiatief genomen om met CDA, D’66 en VVD, een motie in te dienen. Het voorstel was om niet alleen de Marijkestraat aan te pakken maar ook alle straten die daarop uit komen. En om dat plan samen met de bewoners te gaan maken. Dit plan zou dan in de eerste helft van 2023 met elkaar in de raad besproken kunnen worden zodat er daarna een klap op gegeven kon worden. Helaas werd deze motie afgeserveerd door de coalitie van GGR, Kern’75 en PvdA. Een goede reden werd er ook niet bij gegeven. Blijkbaar zag men de noodzaak er niet van in en wilde men er geen geld voor vrijmaken. Einde herinrichting Marijkestraat en omgeving?

Wat schetste onze verbazing? Kern’75 diende nagenoeg dezelfde motie in voor, jawel, de herinrichting van de Marijkestraat. Blijkbaar was ons idee zo slecht nog niet. Maar waarom een half jaar na dato de coalitie ineens hier wel oren naar had blijft gissen. Natuurlijk zijn we superblij voor al deze inwoners dat de coalitie alsnog de noodzaak hiervan heeft ingezien en steunen we van harte “hun” motie herinrichting Marijkestraat. Want het gaat ons om het resultaat. Gemeentebelang blijft het proces dus goed volgen want er moet nog wel geld voor vrijgemaakt worden in de komende begroting. Wordt vervolgd!

Voor info: maud@gemeentebelang.org

Groen licht in zicht voor verduurzamen gebouw scouting Rijen

Gemeentebelang: na getreuzel college toch geld voor nieuw clubhuis scouting Rijen

Scouting Rijen is een prachtige vereniging met meer dan 250 leden. Met hun inzet zorgen ze niet alleen voor een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding voor onze jonge inwoners maar dragen ze ook bij aan een sociaal-maatschappelijke samenleving. Scouting Rijen is dan ook niet voor niets benoemd als een basisvoorziening met een permanente subsidie. Maar hier hoort natuurlijk wel een goed clubhuis bij.

Het huidige gebouw “De Zwerfkei” is inmiddels 30 jaar oud. En daarmee niet meer van deze tijd, te klein en verouderd. De Zwerfkei moet dus hoognodig gerenoveerd worden maar dat kost geld. Iets wat een dergelijke vereniging niet zomaar op tafel legt.

Halverwege 2017 is het bestuur al gestart met de plannen voor een “droom-verbouwing” waarbij de bedoeling was om een fris, sfeervol en toekomstbestendig clubhuis te maken dat alles voor iedereen, dus ook voor kinderen met een beperking, in huis heeft en nieuwe mogelijkheden biedt.

De fractie van Gemeentebelang is blij met resultaat voor scouting Rijen

Verschillende politieke partijen hebben zich de afgelopen jaren bekommerd om deze droom waar te maken. Ook Gemeentebelang heeft contacten gehad met diverse (bestuurs-)leden, zijn op bezoek geweest en de fractie heeft zich steeds hard gemaakt in de gemeenteraad om te zorgen dat er een financieel plan op tafel zou komen. Maar dat ging bij deze coalitie niet zonder slag of stoot. Het is terecht dat wethouder Marielle Doremalen aangeeft dat de scouting veel geduld heeft moeten opbrengen. Want pas nu worden er middelen gereserveerd in onze begroting om de scouting te helpen bij de financiering van het nieuwe clubgebouw. Iets wat de wethouder in de vorige begroting heeft nagelaten ondanks dat de plannen al uitgewerkt en bekend waren. Ook toen heeft Gemeentebelang in de raad al haar verbazing geuit dat dit college met GGR, Kern’75 en PVDA, niet heeft doorgepakt. Maar eind goed al goed, Gemeentebelang is hartstikke blij voor de scouting dat alle seinen nu op groen staan en hopen vooral dat ze er weer 30 jaar lang veel plezier zullen hebben in een vernieuwde en duurzame Zwerfkei 2.0.

Reageren? Mail naar maud@gemeentebelang.org

ABG-begroting met halfbakken cijfers door coalitie erdoorheen geloodst

Gemeentebelang: wij willen wel weten waar 25 miljoen aan besteed wordt

De ABG-organisatie is de werkorganisatie van ambtenaren die wij delen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De gemeenteraad moet de begroting van de ABG-organisatie vaststellen. Een belangrijk punt want dit gaat over veel geld voor de dienstverlening naar onze inwoners. Het vaststellen van de ABG-ontwerpbegroting ging niet zomaar. De raad was te laat op de hoogte gebracht door het college. Terwijl het gaat om maar liefst 25 miljoen die de ABG van onze gemeente nodig heeft! En we weten nog niet wat onze gemeente krijgt van het Rijk.

Gemeentebelang wilde, net als de andere oppositiepartijen, een integrale afweging maken. Dat had gekund door de besluitvorming uit te stellen. Wethouder Scheifes (GGR) gaf aan dat hij dat liever niet had. Waarom bleef onduidelijk maar inmiddels zijn we de vage antwoorden van collegeleden wel “gewend”. Fractievoorzitter Maud van der Meer: “Voor Gemeentebelang is reëel begroten erg belangrijk. En bij een organisatie waar elk jaar meer geld bij moet, dit keer ruim 4 miljoen erbij, moet je ook het gesprek voeren.” Het is dan ook schrikken dat wethouder Scheifes in de vergadering aangaf dat hij “klaar was met de discussie over overhead”. Oftewel, de wethouder weet ook niet waar al dat geld heen gaat.

Maud is wel kritisch over besteding ABG miljoenen

GGR had een bijzondere inbreng. Zij maakten zich zorgen over dezelfde punten als de oppositiepartijen maar stemden zonder morren in. Het coalitieakkoord blijkt heilig voor GGR dus we herinneren de partij nog maar eens aan hun ferme standpunt tijdens de verkiezingen. Daarin gaven ze stellig aan dat GGR van mening is en blijft dat de ABG geen enkele meerwaarde heeft, dat deze samenwerking niet deugt en dat zij de enige partij is die strijdt voor het beëindigen van deze ambtelijke samenwerking. Dat zij deze verkiezingsbelofte direct in de prullenbak hebben gekieperd is tot daar aan toe maar nu is GGR, met hun wethouder, blijkbaar niet meer in staat om nog kritisch naar 25 miljoen te kijken. Gemeentebelang doet dat wel en zal zeker ook de kritische vragen blijven stellen nu GGR dit niet meer aandurft.

Meer weten? Mail naar maud@gemeentbelang.org