Herinrichting Marijkestraat eindelijk op de kaart

Gemeentebelang: coalitie loopt nu wel warm voor vraag inwoners en motie Gemeentebelang

In de laatste raadsvergadering is de perspectiefnota besproken. In deze vergadering wordt vooruitgeblikt op de toekomst. En dit keer met een opmerkelijke wending.

Inwoners van de Marijkestraat maken zich al langere tijd zorgen om de inrichting van hun straat. De straten zijn smal, het groen is toe aan een flinke opknapbeurt en er zijn verkeersproblemen. In zowel de commissie- als raadsvergaderingen hebben wij daar steeds aandacht voor gevraagd. Want toen het centrumplan definitief werd zagen de bewoners de bui al hangen: al het verkeer gaat door de smalle straten geperst worden met alle consequenties van dien. Een terechte zorg want deze buurt is niet ingericht voor veel doorgaand verkeer en al helemaal geen vrachtverkeer.

In de raadsvergadering van december 2022 heeft Gemeentebelang het initiatief genomen om met CDA, D’66 en VVD, een motie in te dienen. Het voorstel was om niet alleen de Marijkestraat aan te pakken maar ook alle straten die daarop uit komen. En om dat plan samen met de bewoners te gaan maken. Dit plan zou dan in de eerste helft van 2023 met elkaar in de raad besproken kunnen worden zodat er daarna een klap op gegeven kon worden. Helaas werd deze motie afgeserveerd door de coalitie van GGR, Kern’75 en PvdA. Een goede reden werd er ook niet bij gegeven. Blijkbaar zag men de noodzaak er niet van in en wilde men er geen geld voor vrijmaken. Einde herinrichting Marijkestraat en omgeving?

Wat schetste onze verbazing? Kern’75 diende nagenoeg dezelfde motie in voor, jawel, de herinrichting van de Marijkestraat. Blijkbaar was ons idee zo slecht nog niet. Maar waarom een half jaar na dato de coalitie ineens hier wel oren naar had blijft gissen. Natuurlijk zijn we superblij voor al deze inwoners dat de coalitie alsnog de noodzaak hiervan heeft ingezien en steunen we van harte “hun” motie herinrichting Marijkestraat. Want het gaat ons om het resultaat. Gemeentebelang blijft het proces dus goed volgen want er moet nog wel geld voor vrijgemaakt worden in de komende begroting. Wordt vervolgd!

Voor info: maud@gemeentebelang.org