Meedoenregeling verruimd

Gemeentebelang: belangrijk dat iedereen kan meedoen

Ook de politieke agenda kent een vakantie, maar tot we als raadsleden daar aan toe zijn staan er nog 2 belangrijke vergaderingen op de planning. In de reguliere raadsvergadering behandelen we jaarstukken van 2023 van onze gemeente. Wat hebben we allemaal bereikt en wat niet? Ook nemen we besluiten over onder andere een burgerinitiatief, de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening en de herinrichting van de Marijkestraat in Rijen.

Extra aandacht krijgt de aanpassing van de Meedoenregeling in Gilze en Rijen. De Meedoenregeling is een onderdeel van de bijzondere bijstand, en maakt het mogelijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen aan sport- ontspanning of culturele activiteiten.

In 2023 is er een armoedeonderzoek uitgevoerd, met als aanbeveling om de Meedoenregeling te verruimen.

De fractie van Gemeentebelang is tevreden met het voorstel van het college om een ruimhartiger sociaal beleid te gaan voeren waar het gaat om meedoen. Gemeentebelang raadslid Anthony Bisschops: ‘wij zijn trots op deze Meedoenregeling, we geven als gemeente geen geld weg, maar we maken het leven van onze meest kwetsbare inwoners een stukje makkelijker. Niet mee kunnen doen betekent dat je in een sociaal isolement kunt raken, dat moeten we proberen te voorkomen als gemeente’.

De fractie van Gemeentebelang: realisatie fysiek loket sociaal domein is hard nodig

Een aandachtspunt blijft volgens Gemeentebelang de vindbaarheid van de verschillende regelingen die de gemeente rijk is.  Onlangs is de website van de gemeente Gilze en Rijen vernieuwd, en bleken er helaas een paar regelingen niet meer zichtbaar te zijn. Gemeentebelang heeft toen direct aan de bel getrokken en gelukkig is de website weer op orde. Naast vindbaarheid op internet zou Gemeentebelang graag zien dat inwoners op meer manieren zich kunnen verdiepen in de verschillende regelingen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een fysiek loket te openen voor inwoners met vragen over het hele sociale domein. Het is nog wachten op de realisatie van het fysieke loket, maar Gemeentebelang houdt de vinger aan de pols.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Anthony@gemeentebelang.org