Openbaar vervoer belangrijk voor mobiliteit inwoners

Gemeentebelang: bus het enige alternatief voor kleine kernen

Een aantal weken geleden werd bekend dat busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen wil schrappen waardoor vooral Gilze wordt geraakt. Het gemeentebestuur heeft direct bezwaar gemaakt tegen dit voornemen en er is een petitie gestart. Uiteraard is Gemeentebelang ook bezorgd over verdere uitholling van het openbaar vervoer en vraagt zich af of er niet veel beter op een andere manier kan worden bezuinigd.

Want zo wordt gesteld, corona heeft gezorgd voor een dramatische daling van het aantal passagiers. En daarom zijn bezuinigingen nodig. Wat Gemeentebelang niet begrijpt is dat ingegrepen wordt op buslijnen die juist de kleine kernen bedienen. Kernen waar geen andere alternatieven zijn zoals trein, OV-fiets of huurscooter. Een andere overweging is dat er in de stad buslijnen meerdere keren in een uur rijden. Als gekozen wordt om stadse lijnen per uur in te krimpen kan men ook een bezuiniging realiseren. Oftewel, of er nou 4 in plaats van 5 keer per uur een bus door de straat rijdt, daar merkt men niet zoveel van. Door het compleet wegbezuinigen van spaarzame ritten in een kleine kern wordt mobiliteit juist helemaal weggevaagd. Dus onze oproep is, kijk naar andere mogelijkheden als er bezuinigd moet worden en spaar de kleine kernen.

De gemeente vindt het van groot belang dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. We zijn dan ook juist blij met de voorzieningen die we hebben zodat iedereen zich kan verplaatsen op een manier die bij de inwoner past. Het zorgt ook voor goede bereikbaarheid voor werknemers van bedrijven en dat scholieren ook met de bus op school kunnen komen. We hebben immers geen middelbare school in onze gemeente. Mobiliteit zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. En naast de vrijwillige vervoersvoorzieningen zoals Automaatje en Molenschot Mobiel moet er ook een professioneel netwerk blijven.

Ook vinden wij het niet gepast om juist de buslijn die het AZC met de “buitenwereld” verbindt op te heffen. Het is juist de bedoeling dat de inwoners van het AZC Nederland leren kennen, hun boodschappen kunnen doen en hun zaken zelfstandig kunnen regelen. Dat gedacht wordt dat een regiotaxi een alternatief zou kunnen zijn voor deze buslijn is een bijzonder vreemd idee. Een regiotaxi is niet alleen duur, niet duurzaam maar zeker niet gebruiksvriendelijk voor deze nieuwe inwoners. Kortom, Gemeentebelang stelt het op prijs dat er petities zijn gestart en het is als vanzelfsprekend dat we graag meehelpen een krachtig signaal af te geven richting provincie en Arriva. We ondersteunen deze petities daarom van harte. Want “waar je woont, moet het goed zijn!

Einde van een sportief tijdperk Margriethal/Tropical in zicht

Gemeentebelang: sporthal mooie afronding van vernieuwing van sportaccommodaties

Zwembad Tropical is al jaren dicht en de Margriethal werd met pijn en moeite opengehouden voor schoolgym en een paar andere sportieve gebruikers. Maar het is wel heel duidelijk, de oude Margriethal is echt helemaal op. Het is dan ook erg goed dat op die locatie een nieuwe sporthal zal worden gebouwd. Na de zomervakantie gaat dan ook echt de sloop beginnen.

Het was voor de gemeenteraad, gebruikers en omwonenden wel duidelijk, de oude sporthal moest vervangen worden. Ook de omgeving ziet er desolaat uit en trekt ongewenst publiek. Hoog tijd voor iets nieuws. Samen met twee werkgroepen is de gemeente, met als portefeuillehouder wethouder Ariane Zwarts, aan de slag gegaan om te kijken welke sporthal er nodig is en hoe de sporthal mooi ingebed kan worden in de groene omgeving. Aan de hand van deze input is met een stedenbouwkundige een plan gemaakt dat de basis vormt voor de definitieve uitwerking. Na de zomer wordt een architect gezocht, waarna het bouw project kan worden gestart. Met alle ideeën die zijn meegenomen in de visie zal deze locatie een enorme boost krijgen, met niet alleen een eigentijdse sporthal, maar ook een hele nieuwe groenstructuur onder de bestaande bomen. De gemeenteraad heeft juist voor de zomervakantie het benodigde krediet vastgesteld.

De onthulling van het bouwbord met Ariane Zwarts (foto: gemeente Gilze en Rijen)

Het is door corona nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk gezondheid is om je zo goed mogelijk te weren tegen ziekte. Sporten en bewegen helpt daarbij. Daarom is het zo fantastisch dat we in onze gemeente zoveel mogelijkheden hebben om te kunnen sporten en bewegen. Niet alleen in de ruimte buiten maar ook binnen. Er zijn niet alleen veel sportscholen en sportverenigingen maar ook goede gemeentelijke sportaccommodaties waarin iedereen terecht kan. De komst van een nieuwe sporthal is dan ook een mooie afronding van alle vernieuwingen en investeringen die gedaan zijn in onze gemeente op het gebied van sportieve accommodaties. Niet alleen met de komst van Den Butter en het behoud van het zwembad maar ook in Gilze wordt de sporthal prachtig gerenoveerd. De handbal en de Budo verenigingen kunnen weer jaren vooruit in de verbouwde ruimte, de kunstgrasvelden zijn vernieuwd bij het hockey- en de voetbalclubs, waarbij ook gedacht is aan duurzame ledverlichting. Kortom, in onze gemeente wordt sport en bewegen voor iedereen belangrijk gevonden. En wordt er, ondanks dat het geld spaarzaam besteed moet worden, geïnvesteerd in eigentijdse, veilige en vooral prettige accommodaties. In het belang van onze inwoners en onze gezondheid. “Want waar je woont, moet het goed zijn!“

Gemeenteraad gaat voor burgeragendering en burgerinitiatief

Gemeentebelang: burgerparticipatie kent vele vormen

Praten met inwoners en hun ideeën meenemen in de besluitvorming. Dat is niet nieuw en heet met een mooi woord burgerparticipatie. Maar in de laatste raadsvergadering is een nieuwe vorm van burgerparticipatie toegevoegd aan de mogelijkheden die er zijn voor inwoners om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan alles wat ons bezig houdt.

In onze gemeente is al lang sprake van vele vormen van burgerparticipatie. Met werkgroepen van bewoners, gespreksrondes met afvaardigingen van verenigingen of belangengroepen, enquêtes, infoavonden en veel meer gaat de gemeente in gesprek met inwoners om met elkaar te komen tot een mooi plan of goede uitkomst. En in de raadsvergadering is unaniem besloten om hier nog iets aan toe te voegen om inwoners nog meer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad. Met de gekozen vertegenwoordigers, de raadsleden, hadden inwoners natuurlijk al de mogelijkheid om via de politieke partijen aandacht te vragen voor hun onderwerp of zorg. Met de komst van burgeragendering en burgerinitiatief kunnen zij rechtstreeks onderwerpen aandragen om te agenderen of zelfs concrete voorstellen aan de gemeenteraad aanbieden. Op de website van de gemeente staat wat het inhoud en welke spelregels er aan zijn verbonden.

Kijk voor onze zomeractie op Facebook.

Contact met inwoners staat bij Gemeentebelang hoog in het vaandel. We horen graag hoe men denkt over een bepaald onderwerp. We gaan met mensen in gesprek of komen even langs om zelf te zien wat er aan de hand is. Een goede discussie helpt ons bij het bepalen van een standpunt in de raad of brengt ons op ideeën. We geven je suggestie door of helpen je met een probleem. Burgerparticipatie kent vele vormen en daar maken we bij Gemeentebelang ook gebruik van. We staan dicht bij onze inwoners met onze praat op straat waarbij ook onze wethouder Ariane Zwarts elke keer graag aansluit. Maar Gemeentebelang komt ook naar je toe als je ons iets wilt laten zien zodat we samen de ins en outs kunnen bespreken. En iedereen is welkom bij onze vergaderingen voorafgaand aan de raad of commissie. We communiceren ook via Facebook, sturen je graag een kaartje met nieuwjaarsgroet, met Valentijn of in coronatijd. En hopelijk zien we elkaar weer op de jaarmarkt in oktober. Want ook daar zijn we altijd present; niet alleen als de verkiezingen er aan komen. Een van de leukste manieren van burgerparticipatie zijn toch onze zomeracties. En ook dit jaar hebben we er weer eentje: zoek de GB-steen! Kijk gauw op onze Facebookpagina en win een van de opblaasbare reuze margrieten! Kom je graag eens met ons praten? Mail of stuur een PB en we gaan graag met je in gesprek.