Openbaar vervoer belangrijk voor mobiliteit inwoners

Gemeentebelang: bus het enige alternatief voor kleine kernen

Een aantal weken geleden werd bekend dat busmaatschappij Arriva volgend jaar lijnen wil schrappen waardoor vooral Gilze wordt geraakt. Het gemeentebestuur heeft direct bezwaar gemaakt tegen dit voornemen en er is een petitie gestart. Uiteraard is Gemeentebelang ook bezorgd over verdere uitholling van het openbaar vervoer en vraagt zich af of er niet veel beter op een andere manier kan worden bezuinigd.

Want zo wordt gesteld, corona heeft gezorgd voor een dramatische daling van het aantal passagiers. En daarom zijn bezuinigingen nodig. Wat Gemeentebelang niet begrijpt is dat ingegrepen wordt op buslijnen die juist de kleine kernen bedienen. Kernen waar geen andere alternatieven zijn zoals trein, OV-fiets of huurscooter. Een andere overweging is dat er in de stad buslijnen meerdere keren in een uur rijden. Als gekozen wordt om stadse lijnen per uur in te krimpen kan men ook een bezuiniging realiseren. Oftewel, of er nou 4 in plaats van 5 keer per uur een bus door de straat rijdt, daar merkt men niet zoveel van. Door het compleet wegbezuinigen van spaarzame ritten in een kleine kern wordt mobiliteit juist helemaal weggevaagd. Dus onze oproep is, kijk naar andere mogelijkheden als er bezuinigd moet worden en spaar de kleine kernen.

De gemeente vindt het van groot belang dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. We zijn dan ook juist blij met de voorzieningen die we hebben zodat iedereen zich kan verplaatsen op een manier die bij de inwoner past. Het zorgt ook voor goede bereikbaarheid voor werknemers van bedrijven en dat scholieren ook met de bus op school kunnen komen. We hebben immers geen middelbare school in onze gemeente. Mobiliteit zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. En naast de vrijwillige vervoersvoorzieningen zoals Automaatje en Molenschot Mobiel moet er ook een professioneel netwerk blijven.

Ook vinden wij het niet gepast om juist de buslijn die het AZC met de “buitenwereld” verbindt op te heffen. Het is juist de bedoeling dat de inwoners van het AZC Nederland leren kennen, hun boodschappen kunnen doen en hun zaken zelfstandig kunnen regelen. Dat gedacht wordt dat een regiotaxi een alternatief zou kunnen zijn voor deze buslijn is een bijzonder vreemd idee. Een regiotaxi is niet alleen duur, niet duurzaam maar zeker niet gebruiksvriendelijk voor deze nieuwe inwoners. Kortom, Gemeentebelang stelt het op prijs dat er petities zijn gestart en het is als vanzelfsprekend dat we graag meehelpen een krachtig signaal af te geven richting provincie en Arriva. We ondersteunen deze petities daarom van harte. Want “waar je woont, moet het goed zijn!