Doe mee met energie besparen met cadeaubon-actie

Gemeentebelang: nieuwsbrief duurzaamheid vol met acties

Nederland maakt plannen om aardgasvrij te worden. Stap voor stap gaan we aan de slag om dit in 2050 voor elkaar te hebben. Dat is een lang en ingewikkeld proces waar elk huishouden en bedrijf vroeg of laat mee te maken krijgt. De gemeente heeft als taak dit proces te begeleiden en iedereen op weg te helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Vanuit het Klimaatakkoord zijn er landelijke afspraken gemaakt. Er is een stappenplan opgesteld dat uiteindelijk vertaald moet worden in een regionale strategie en daarna in een lokale aanpak. Hoe gaan we zorgen dat warmte en energie op een schonere manier opgewekt gaat worden? En wanneer gaan we daar concreet mee aan de slag? Om onze inwoners mee te nemen in deze warmte- en energietransitie is er een nieuwsbrief Duurzaamheid.

Wethouder Ariane Zwarts met de energie cadeaubon

In de nieuwsbrief wil de gemeente zoveel mogelijk inwoners op de hoogte houden over alles wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van warmte en energie. Of zoals Ariane Zwarts, wethouder duurzaamheid zegt: “met het regelmatig versturen van de nieuwsbrief willen we zoveel mogelijk inwoners helpen om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het isoleren van hun huis. Het bespaart niet alleen maar het is ook de eerste en beste stap om je woning te verduurzamen. Want daar zijn de meeste mensen het wel over eens, wat je niet gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt”.

De eerste nieuwsbrief is inmiddels gelanceerd en afgelopen week ook verstuurd aan woningeigenaren. De nieuwsbrief bevat bijvoorbeeld energieadviezen door de lokale energie coöperatie Energie Gilze Rijen, en geeft ook informatie over de zonnepanelenactie en de isoleeractie. Alles om iedereen die dat wil, te helpen met een goede start richting een duurzaam huis.

Gemeentebelang vindt dit een goed begin om met elkaar aan de slag te gaan. Elke inwoner wordt zo geïnformeerd wat er allemaal binnen handbereik is in onze gemeente. Zodat je weet wie je kan helpen met het maken van de juiste keuzes. Daarnaast vindt Gemeentebelang het mooi dat Ariane een flinke subsidie van het Rijk heeft binnengehaald. Want met deze subsidie kan de gemeente maar liefst 2000 cadeaubonnen uitreiken aan inwoners die aan de slag willen gaan met energiebesparen. Een bescheiden begin maar wel eentje die veel inwoners vast gaan gebruiken om te investeren in hun huis. Dus vraag die cadeaubon aan via: www.regionaalenergieloket.nl/gilze-en-rijen.

Gebiedsvisie spoorzone geeft beeld van toekomstige invulling

Gemeentebelang: bereikbaarheid en groen belangrijk

Grote projecten realiseren kost tijd. Al in 2013 werd er in de Toekomstvisie Spoorzone gesproken over een spoorzone waarin het goed wonen, werken en reizen is. Nu, 7 jaar later, zijn we in de gemeenteraad toe aan het vaststellen van de gebiedsvisie. Zo wordt het stapje voor stapje concreter. De gebiedsvisie is namelijk de basis voor het bestemmingsplan dat opgesteld moet worden en geeft daar sturing aan. Wat vindt gemeentebelang daarin belangrijk?

Vorm een geheel

De stationsomgeving wordt genoemd als toegangspunt van het dorp, en is dat natuurlijk ook. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de stationsomgeving niet op zichzelf staat, maar een geheel gaat worden met de rest van het dorp. Over de randen van deze visie heen kijken is dus belangrijk zodat deze gebiedsvisie naadloos aansluit bij de inrichting van de Hoofdstraat en het centrum. Bij de plaatsing van geluidschermen zal zorgvuldig te werk moeten worden gegaan. Voor ons als Gemeentebelang is het belangrijk dat de geluidsschermen vanzelfsprekend het geluid van de treinen moeten weren maar tegelijkertijd een zo min mogelijke belemmering voor het zicht van noord naar zuid moeten zijn.

Raadslid Maud van der Meer in het stationsgebied

Groen en duurzaamheid

Er zijn gebieden in de stationsomgeving die nu arm aan groen zijn. De grasveldjes en braakliggende terreinen die er nu zijn, zullen in de toekomst ontwikkeld worden. Ook bomen zie je niet veel. We moeten er daarom voor zorgen dat bij de uitwerking van de plannen er kwaliteitsgroen voor terugkomt. De stationsomgeving moet een prettig en leefbaar gebied worden, daar hoort verkoelend en fraai groen bij. De nieuw aan te leggen fietsenstallingen en parkeerplaatsen bieden mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Je fiets stallen onder een dak waar energie mee wordt opgewekt is ideaal, kun je weer met een opgeladen fiets naar huis.

Bereikbaarheid en veiligheid

Ook vindt Gemeentebelang het belangrijk dat de omgeving van het station veilig wordt door het aanbrengen van goede verlichting en een overzichtelijke inrichting. De verschillende verkeersstromen zullen zo duidelijk mogelijk moeten worden gescheiden. Daarnaast moet het hele gebied goed bereikbaar zijn voor elk vervoermiddel maar ook voor voetgangers. Daarbij moeten we mensen met een beperking niet vergeten. Ook voor hen is het belangrijk dat ze zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Het gebied is complex en we zien dat de voorstellen ook weer vragen oproepen. We zullen dit goed blijven volgen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.

Milieustraat op afspraak weer open

Gemeentebelang: in crisistijd is het een kwestie van keuzes maken

Sinds de aangescherpte richtlijnen van het RIVM was onze milieustraat gesloten voor het brengen van afval, met uitzondering van snoei- en tuinafval. Het gemeentebestuur moest zorgen dat in crisistijd, met een hoog ziektepercentage, de huis-aan-huis afvalinzameling, het legen van ondergrondse containers en urgente onderhouds- en herstelwerkzaamheden altijd door zouden gaan. Dit kon alleen gewaarborgd worden door deze keuze te maken en te rekenen op begrip van inwoners die daardoor hun grof afval bij zich moesten houden tot en met 28 april.

Na de persconferentie van de regering op 21 april werd duidelijk dat er ruimte kwam om de maatregelen te versoepelen. Het gemeentebestuur heeft gekeken op welke wijze de milieustraat weer geopend kon worden. En dat had niets te maken met welke politieke druk dan ook. Inmiddels is de milieustraat een kleine week geopend waarbij inwoners vooraf een afspraak moeten maken. Fractievoorzitter Johan Manders was benieuwd hoe dit ging en nam de proef op de som.

Wethouder Ariane Zwarts voor de milieustraat

Johan vertelt: “Ik belde dinsdagmorgen naar het KCC en dacht dat ik lang in de telefonische wachtrij zou belanden, maar dat verliep helemaal anders. Ik werd direct te woord gestaan en kon de volgende dag al terecht. Het enige wat ik door moest geven was het kenteken van mijn auto en welk afval ik wilde komen brengen. Ook gaf de medewerkster de richtlijnen door, zoals afstand houden, betalen met pinpas en maximaal 2 personen die uit mogen stappen”. “De volgende morgen,” gaat Johan verder, “is er een controle of ik een afspraak heb. Met slechts drie auto’s voor me verloopt alles soepel en tien minuten later ben ik klaar. Dat is zelfs sneller dan normaal want dan kan het zeker wel 15 tot 30 minuten duren”.

Toch was Johan benieuwd of dit geen toevalstreffer was en daarom ging hij de volgende dag samen met wethouder Ariane Zwarts kijken. Ook toen verliep het goed en vlot. Geen rijen wachtende auto’s, mensen houden zich netjes aan de richtlijnen op het terrein en op een enkeling na heeft iedereen een afspraak gemaakt, aldus een medewerker. Gemeentebelang vindt dan ook dat het gemeentebestuur een goede keuze heeft gemaakt door op het hoogtepunt van de crisis vast te houden aan de richtlijn “blijf thuis”. In onze gemeente geen urenlange rijen, verkeersopstoppingen, inzet van verkeersregelaars en beveiligers zoals wel gebeurde bij andere milieustraten.

Het college heeft gekozen voor een gecontroleerde heropening op het goede moment, waardoor inwoners nu op vertrouwde wijze weer hun grof afval weg kunnen brengen. Gemeentebelang is blij met de openstelling en complimenteert de inwoners met het getoonde begrip. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.