Gebiedsvisie spoorzone geeft beeld van toekomstige invulling

Gemeentebelang: bereikbaarheid en groen belangrijk

Grote projecten realiseren kost tijd. Al in 2013 werd er in de Toekomstvisie Spoorzone gesproken over een spoorzone waarin het goed wonen, werken en reizen is. Nu, 7 jaar later, zijn we in de gemeenteraad toe aan het vaststellen van de gebiedsvisie. Zo wordt het stapje voor stapje concreter. De gebiedsvisie is namelijk de basis voor het bestemmingsplan dat opgesteld moet worden en geeft daar sturing aan. Wat vindt gemeentebelang daarin belangrijk?

Vorm een geheel

De stationsomgeving wordt genoemd als toegangspunt van het dorp, en is dat natuurlijk ook. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de stationsomgeving niet op zichzelf staat, maar een geheel gaat worden met de rest van het dorp. Over de randen van deze visie heen kijken is dus belangrijk zodat deze gebiedsvisie naadloos aansluit bij de inrichting van de Hoofdstraat en het centrum. Bij de plaatsing van geluidschermen zal zorgvuldig te werk moeten worden gegaan. Voor ons als Gemeentebelang is het belangrijk dat de geluidsschermen vanzelfsprekend het geluid van de treinen moeten weren maar tegelijkertijd een zo min mogelijke belemmering voor het zicht van noord naar zuid moeten zijn.

Raadslid Maud van der Meer in het stationsgebied

Groen en duurzaamheid

Er zijn gebieden in de stationsomgeving die nu arm aan groen zijn. De grasveldjes en braakliggende terreinen die er nu zijn, zullen in de toekomst ontwikkeld worden. Ook bomen zie je niet veel. We moeten er daarom voor zorgen dat bij de uitwerking van de plannen er kwaliteitsgroen voor terugkomt. De stationsomgeving moet een prettig en leefbaar gebied worden, daar hoort verkoelend en fraai groen bij. De nieuw aan te leggen fietsenstallingen en parkeerplaatsen bieden mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Je fiets stallen onder een dak waar energie mee wordt opgewekt is ideaal, kun je weer met een opgeladen fiets naar huis.

Bereikbaarheid en veiligheid

Ook vindt Gemeentebelang het belangrijk dat de omgeving van het station veilig wordt door het aanbrengen van goede verlichting en een overzichtelijke inrichting. De verschillende verkeersstromen zullen zo duidelijk mogelijk moeten worden gescheiden. Daarnaast moet het hele gebied goed bereikbaar zijn voor elk vervoermiddel maar ook voor voetgangers. Daarbij moeten we mensen met een beperking niet vergeten. Ook voor hen is het belangrijk dat ze zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Het gebied is complex en we zien dat de voorstellen ook weer vragen oproepen. We zullen dit goed blijven volgen. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.