Gemeenteraad gaat voor burgeragendering en burgerinitiatief

Gemeentebelang: burgerparticipatie kent vele vormen

Praten met inwoners en hun ideeën meenemen in de besluitvorming. Dat is niet nieuw en heet met een mooi woord burgerparticipatie. Maar in de laatste raadsvergadering is een nieuwe vorm van burgerparticipatie toegevoegd aan de mogelijkheden die er zijn voor inwoners om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan alles wat ons bezig houdt.

In onze gemeente is al lang sprake van vele vormen van burgerparticipatie. Met werkgroepen van bewoners, gespreksrondes met afvaardigingen van verenigingen of belangengroepen, enquêtes, infoavonden en veel meer gaat de gemeente in gesprek met inwoners om met elkaar te komen tot een mooi plan of goede uitkomst. En in de raadsvergadering is unaniem besloten om hier nog iets aan toe te voegen om inwoners nog meer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad. Met de gekozen vertegenwoordigers, de raadsleden, hadden inwoners natuurlijk al de mogelijkheid om via de politieke partijen aandacht te vragen voor hun onderwerp of zorg. Met de komst van burgeragendering en burgerinitiatief kunnen zij rechtstreeks onderwerpen aandragen om te agenderen of zelfs concrete voorstellen aan de gemeenteraad aanbieden. Op de website van de gemeente staat wat het inhoud en welke spelregels er aan zijn verbonden.

Kijk voor onze zomeractie op Facebook.

Contact met inwoners staat bij Gemeentebelang hoog in het vaandel. We horen graag hoe men denkt over een bepaald onderwerp. We gaan met mensen in gesprek of komen even langs om zelf te zien wat er aan de hand is. Een goede discussie helpt ons bij het bepalen van een standpunt in de raad of brengt ons op ideeën. We geven je suggestie door of helpen je met een probleem. Burgerparticipatie kent vele vormen en daar maken we bij Gemeentebelang ook gebruik van. We staan dicht bij onze inwoners met onze praat op straat waarbij ook onze wethouder Ariane Zwarts elke keer graag aansluit. Maar Gemeentebelang komt ook naar je toe als je ons iets wilt laten zien zodat we samen de ins en outs kunnen bespreken. En iedereen is welkom bij onze vergaderingen voorafgaand aan de raad of commissie. We communiceren ook via Facebook, sturen je graag een kaartje met nieuwjaarsgroet, met Valentijn of in coronatijd. En hopelijk zien we elkaar weer op de jaarmarkt in oktober. Want ook daar zijn we altijd present; niet alleen als de verkiezingen er aan komen. Een van de leukste manieren van burgerparticipatie zijn toch onze zomeracties. En ook dit jaar hebben we er weer eentje: zoek de GB-steen! Kijk gauw op onze Facebookpagina en win een van de opblaasbare reuze margrieten! Kom je graag eens met ons praten? Mail of stuur een PB en we gaan graag met je in gesprek.