Perspectiefnota 2022; Gilze en Rijen blijft aan zet met mooie plannen

Gemeentebelang: duurzaamheid en menselijke maat als thema

Op 12 juli heeft de Gemeenteraad de Perspectiefnota 2022 vastgesteld. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting en geeft dus richting aan waar we in 2022 geld aan willen en kunnen uitgeven in onze gemeente.

Bij het behandelen van onderwerpen die een lange doorlooptijd hebben is het ook goed terug te blikken op de afgelopen periode. Daarom heeft onze fractievoorzitter Maud van der Meer de behandeling van de Perspectiefnota aangegrepen om onder andere terug te kijken op de duurzame dossiers van onze gemeente.

Bij de begrotingsraad van november 2019 dienden we raadsbreed een motie in waarin stond dat grootschalige opwek van zonne- energie op daken, gevels of land, kansen kon bieden voor onze inwoners. Nu, anderhalf jaar verder, ligt er een handreiking zon op land ter inzage voor onze inwoners, waarin het grootschalige geen uitgangspunt meer is. Juist de passendheid van met name zon op land staat voor onze gemeente voorop. Ook het vraagstuk hoe we als gemeente van het gas af gaan heeft een zelfde ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier hebben we na onderzoeken en moties uit de raad duidelijk gekregen wat er mogelijk is, en daarop kunnen onze inwoners nu inhaken.

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Vorig jaar heeft Gemeentebelang vragen aan het college gesteld op welke manier er voorzien was in een nieuwe skatebaan in Rijen. De huidige skatebaan aan de Monseigneur Ariënsstraat kan daar niet blijven vanwege de herontwikkeling van dat gebied. Aanvankelijk was er een veel te laag bedrag opgenomen om een nieuwe skatebaan van hetzelfde niveau te kunnen realiseren. Gemeentebelang vindt dat we juist voorzieningen voor onze jongeren in stand moeten houden, en zijn dan ook blij dat alle partijen het hier mee eens zijn. In de Perspectiefnota is de wens en een bijbehorend budget opgenomen om een nieuwe skatebaan te realiseren. Een werkgroep met daarin het jongerenwerk, de coördinator van de Cultuurplaats en jongeren zelf is aan de slag om tot een mooie nieuwe skatebaan te komen. Gemeentebelang is in ieder geval erg benieuwd naar het vervolg!

Door een motie van Gemeentebelang samen met PvdA gaat het college aan de slag met het onderzoeken naar het hanteren van de menselijke maat binnen het sociaal domein. Gemeentebelang constateert dat de sociale voorzieningen binnen onze gemeente op dit moment goed zijn. Door landelijk beleid is er echter veel leed ontstaan door het gebrek aan menselijke maat, zoals bij de toeslagen-affaire. Gemeentebelang wil hier lokaal van leren. Daarom zijn we blij dat het college dit uitgangspunt ondersteunt en hiermee aan de slag gaat. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Meer Informatie? Mail naar info@gemeentebelang.org