Eindelijk aandacht voor bestaanszekerheid

Gemeentebelang: motie tegemoetkoming reiskosten minima raadsbreed aangenomen

In de komende commissievergadering Samenleving bespreekt de gemeenteraad het armoedeonderzoek. Op de uitslag van dit onderzoek en vooral wat het college daarmee gaat doen werd met spanning gewacht. De coalitie van Kern’75, GGR en PvdA had namelijk nauwelijks sociale punten opgenomen in hun coalitieprogramma. Het was naar hun mening eerst nodig te onderzoeken wat er precies nog verbeterd kon worden.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota bleek gelukkig wel dat het college openstaat om de reikwijdte van de minimaregelingen te verruimen. Op die manier kunnen meer mensen in onze gemeente ondersteund worden. Uiteraard staat Gemeentebelang achter deze keuze. Inwoners moeten dan natuurlijk wel op de hoogte zijn van de regelingen. Eerder al hadden wij een discussie met wethouder Doremalen over het feit dat zij inwoners niet op de hoogte wilde brengen van het “Noodfonds schrijnende gevallen” in onze gemeente. Hoe bijzonder was dat!

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Bij het armoedeonderzoek zijn ook inwoners betrokken die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor Gemeentebelang is dat heel belangrijk. Want inmiddels weten we dat steeds meer mensen niet of nauwelijks rond kunnen komen. De gigantische inflatie waardoor de dagelijkse boodschappen enorm duur zijn geworden, de energiekosten, kleding en eigenlijk alles. Wat Gemeentebelang betreft moeten we ons daarom gaan richten op bestaanszekerheid. Dat betekent niet alleen dat je eten kunt kopen en je huis kunt betalen maar ook dat je naar school kunt gaan of naar je werk. Een duidelijk knelpunt in het onderzoek was dan ook de hoge kosten van het openbaar vervoer.

Het is ontzettend belangrijk dat inwoners, die dit er niet nog eens bij kunnen hebben, daarin tegemoet gekomen kunnen worden voor. Gemeentebelang heeft daarom de motie ingediend met de titel: ‘Mobiliteit is meedoen, gratis openbaar vervoer voor minima’. Deze motie is door alle partijen ondersteund en daarmee aangenomen. Gemeentebelang is hier heel blij mee voor onze inwoners die dat goed kunnen gebruiken, want goed sociaal beleid is belangrijker dan ooit! Meer weten? Of meedenken? Mail dan naar maud@gemeentebelang.org