En weer worden gemeente-taken uitbesteedt?

Gemeentebelang: zorgen over mogelijk afstoten van eigen afvaldienst

‘Behoud eigen buiten- en afvaldienst’, een punt uit het programma van Gemeentebelang. Maar wel een punt met grote invloed op de woonomgeving in onze gemeente. Denk aan het groenonderhoud dat sinds enige tijd niet meer wordt gedaan door ‘onze’ eigen medewerkers. Met als resultaat dat het groen in onze dorpen slecht onderhouden wordt en de hondenpoepzakjes torenhoog op de afvalbakken gestapeld worden.

De coalitie met GGR, Kern75 en PvdAwilde een onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van onze eigen afvaldienst. Maar de coalitie is in het onderzoek vergeten dat ook gekeken moet worden naar kwaliteit. Onze eigen mensen kennen de dorpen het best, rijden de efficiëntste routes en zijn flexibel inzetbaar. Is onze glascontainer op 1 januari vol? Dan springt een chauffeur in zijn auto. Staat er afval naast een ondergrondse container? Binnen een dag opgeruimd. Liggen er vuilniszakken in de berm? Onze mannen halen dat even op. Dit college kijkt alleen maar naar geld en niet naar kwaliteit en om die zo hoog mogelijk te houden. Gemeentebelang concludeert dat door het afstoten van onze eigen afvaldienst weer het zoveelste uit handen wordt gegegeven aan een commercieel bedrijf dat niets meer doet dan wat in het contract staat. Niets extra’s; dat afval blijft wel een weekje liggen.

Bij uitbesteden wordt de kwaliteit er niet beter op

Al in december vorig jaar bespraken we de informatiebrief met daarin het onderzoek. Een meerderheid van de partijen sprak zich in de commissie uit meerwaarde te zien in het behoud van de eigen afvaldienst.Samen met de VVD en het CDA diende Gemeentebelang een motie in om het college op te dragen de mening van de raad te vragen. Helaas wilden de andere partijen daar niet aan.

De gemeenteraad is onlangs geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Gemeentebelang miste de onderbouwing waarom een verandering de afvalinzameling zou verbeteren. In de commissievergadering zal Gemeentebelang de nadruk leggen op wat het behoud van een eigen afvaldienst ons waard is. Wat uitbesteden is niet altijd beter: dat zien we wel aan ons groenonderhoud!

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud, maud@gemeentebelang.org