Verkeersveiligheid bij De Brakken kan beter

Gemeentebelang: inspreker geeft helder aan waar het aan schort

Rondom de scholen is het met wegbrengen en ophalen van de kinderen een drukte van jewelste. Waar vroeger de kinderen op de fiets kwamen worden ze nu door hun ouders, oppas of door de buitenschoolse opvang met de auto gebracht. In een dorp met twee scholen dicht bij elkaar in een oudere woonwijk geeft dit elke ochtend en middag niet het gevoel dat dit allemaal goed kan blijven gaan.

Tijdens de commissievergadering Ruimte vroeg een inspreker namens de buurtvereniging dan ook aandacht voor de verkeerssituatie rond basisschool De Brakken. En dan met name rondom/bij de Mosselaar, Pius X straat/Burgemeester Sweensplein. De inspreker gaf duidelijk aan waar het aan schortte en had ook goede ideeën hoe de situatie verbeterd kan worden.

De commissieleden van Gemeentebelang waren het dan ook van harte eens met de voorstellen die de buurtvereniging deed. En zoals we al vaker aangeven, maak er geen ellenlang ambtelijk verhaal van maar zorg voor een aanpak die kort, snel en simpel is. Want deze voorstellen kunnen wat ons betreft gewoon uitgevoerd worden. Dan is de omgeving van de school direct een stuk veiliger.

Wat Gemeentebelang wel verbaast is dat hier geen rekening mee is gehouden met de herinrichting van de Mosselaar richting de Riekevoort. De straten zijn na de herinrichting amper dicht en voor heel veel geld aangepast. Maar nu blijkt dat voorrangsregels niet duidelijk zijn, er geen goed overzicht is voor met name de overstekende kinderen en dat de verhoging inmiddels ook gebruikt wordt als parkeerplaats. Met de vernieuwing van De Brakken, enige jaren gelden, heeft Gemeentebelang al aangegeven zich zorgen te maken over de verkeersstromen. Ons voorstel voor een kiss & ride zone werd bijvoorbeeld toen door andere partijen weggewuifd. Gemeentebelang is dan ook blij dat door de input van de buurtvereniging nu wel aandacht is om de situatie rondom de school te verbeteren en zo in te richten dat kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen.

Het is daarom heel goed dat de buurtvereniging aandacht heeft gevraagd voor deze situatie en op een voortreffelijke wijze met haalbare voorstellen is gekomen. Gemeentebelang is dan ook benieuwd of dit snel wordt opgepakt door de wethouder.

Reageren op dit artikel? Stuur een bericht naar Maud, maud@gemeentebelang.org