Nieuwbouwplan Tussen de Leijen opnieuw in de gemeenteraad

Gemeentebelang: het verschil voor en na de verkiezingen

Begin 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tussen de Leijen goedgekeurd. Een prachtig nieuwbouwproject van maar liefst 375 koop- en huurwoningen. Maar vooral, veel groen en duurzaam.

Maar de politiek is ondoorgrondelijk met GGR voorop. Want in 2022, toen zij nog niet in het college zaten, hebben zij tegen dit nieuwbouwplan gestemd. Het college van toen was schijnbaar onverantwoord bezig want zo sneerde GGR: “U had bij veel bestemmingsplannen en vergunningen rekening moeten houden met de risico’s die in dat nabije buitengebied aanwezig waren” en “In de ogen van GGR dient eerst een plan gemaakt te worden over hoe dit dilemma met in achtneming van de gezondheidsoverwegingen opgelost dient te worden. ”Dit ging over het feit dat op bepaalde afstand een geitenhouderij gehuisvest is. GGR vond dat er eerst een aanvullend onderzoek moest komen naar toekomstige gezondheidsrisico’s.

Het gewijzigde bestemmingsplan Tussen de Leijen ligt nu ter goedkeuring opnieuw voor. Het is dus logisch dat Gemeentebelang in de commissie ruimte aan GGR vroeg hoe zij nu tegen dit nieuwbouwplan aankijkt. Want er is, nu zij in de coalitie zitten, geen nader onderzoek verricht. Iets waar ze indertijd zelfs via een motie om gevraagd hadden! Maar op het gebied van de vermeende gezondheidsrisico’s is er niets veranderd. GGR heeft al eens eerder geweigerd om in debat te gaan, nu maakten zij zich er nog sneller van af. Zonder uitleg wilde fractievoorzitter Peter van Seters er een hamerstuk van maken. Dat wil zeggen: geen discussie, helemaal oké. Maken zij zich nu ineens niet meer druk om gezondheidsrisico’s? Of is de geitenhouderij geen issue meer? Was dit een knap staaltje verkiezingsretoriek? Want in hun verkiezingsprogramma staat immers: geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen.

GGR is daarmee een “verrassende” partij geworden waarvan niemand meer weet waar je met ze aan toe bent. Principes van voor het pluche gaan met de eerste de beste kans om veranderd te worden over boord. Gemeentebelang is blij met deze ommezwaai want dit prachtige plan moet snel gebouwd gaan worden. Rijen kan een dergelijke kans voor 375 jongeren, huurders en gezinnen niet laten lopen. Laten we er maar vanuit gaan dat in ieder geval een meerderheid van de raad instemt.

Meer weten of reageren op dit artikel? Mail naar Maud, maud@gemeentebelang.org