Starterslening uitgekleed, minder leningen en een leeftijdsgrens

Gemeentebelang: coalitie maakt eigen woning nog moeilijker bereikbaar voor starters

Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering van 3 april een amendement ingediend op het raadsvoorstel om de starterslening in onze gemeente te versoberen. Gemeentebelang vindt dat de starterslening beschikbaar moet zijn voor zoveel mogelijk starters in onze gemeente. Ook als daar uitbreiding van het budget voor nodig is. Duidelijke maar vooral noodzakelijke regelingen die onze inwoners verder helpen, ook op de woningmarkt. Daar moeten we als gemeenteraad voor zorgen.

Helaas was het raadsvoorstel ingestoken om het onze starters juist lastiger te maken om een huis te kopen. Met deze coalitie van GGR, Kern75 en PvdA gaat het maximale leenbedrag omlaag, dus er zijn minder huizen bereikbaar om aan te kopen met een starterslening. Ook wilde het college een maximum leeftijd van 35 jaar instellen. Dat is volgens Gemeentebelang een maatregel die niet aansluit bij de realiteit waar veel starters mee te maken hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat je voor je 35e een huis koopt.

Het voorstel van Gemeentebelang was dan ook om de starterslening te houden zoals die was. En de benodigde middelen daarvoor aan te vullen. De VVD en D66 dienden dit voorstel mee in. Helaas bleef de onderbouwing, net als in de commissiebehandeling ondermaats. Waarom er een leeftijdsgrens nodig is? En waarom de regeling niet kon blijven zoals die was? Wethouder Machielsen van Kern75 had geen overtuigend antwoord.

fractie Gemeentebelang strijdend tegen uitkleden starterslening

Tot grote verbazing van Gemeentebelang heeft PvdA het initiatief genomen om, samen met GGR en Kern’75, ook een voorstel in te dienen. De PvdA kan zich nu ineens wel vinden in het loslaten van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een starterslening maar alleen als je een huurwoning achterlaat. PvdA ging, voordat ze in de coalitie zaten, nog met een petitie de straat op om te zorgen voor “een betaalbaar dak boven je hoofd voor iedereen”. Blijkbaar zijn ze dat vergeten en geldt dit niet voor inwoners boven de 35 jaar of die geen huurwoning achterlaten maar wel nog noodgedwongen bij ouders wonen omdat ze een koopwoning niet kunnen betalen. Snap jij het nog?