Het gaat hard achteruit met de woonomgeving

Gemeentebelang: de basis wás op orde!

Het is een niet zo aangename foto om naar te kijken. Een overvolle afvalbak met hondenpoepzakjes. En helaas is dat niet een vergeten bak. Want het is het al maanden raak met alle afvalbakken in de gemeente. Wat is er toch aan de hand?

Het probleem van achteruit hollende kwaliteit van onze woonomgeving lijkt te komen doordat alle diensten tegenwoordig worden uitbesteed. De afvalbakken werden wekelijks geleegd door de medewerkers van Diamantgroep die samenwerkte met onze buitendienst. Maar dat is nu uitbesteed aan een ander bedrijf. Resultaat: ons straatbeeld zoals op de foto.

Een van de overvolle vuilnisbakken

Maar het college heeft nog meer uit handen gegeven. Ook groenwerkzaamheden zoals onderhoud en bijhouden van perken en plantsoenen wordt nu gedaan door een commercieel bedrijf. Waar eerst meerdere teams continue aan de slag waren wordt er nu op contractbasis geschoffeld en onkruid gewied. Onze mensen kenden elk hoekje van de buurt maar dit bedrijf komt een keer langs en dan moet het weer voor lange tijd klaar zijn. Resultaat: ons groen bevat meer onkruid dan plant.

Maar het ergste moet nog komen. Onze milieudienst met onze eigen medewerkers wordt nog meer uitgekleed. De volgende stap is dat het legen van de ondergrondse containers ook door een extern bedrijf moet worden gedaan. Nu doen onze eigen mensen dat, op afroep dus wanneer de ondergrondse aangeeft bijna vol te zijn dan gaan ze rijden. Staat er iets naast? Binnen een werkdag wordt het opgehaald. Dat gaat met een extern bedrijf niet gebeuren. Resultaat: overvolle containers en meer troep ernaast.

De basis op orde hoorden we van GGR en ”GRR is van mening dat eerst de leefbaarheid op orde moet komen. Want iedereen spreekt er schande van”. Inderdaad, Gemeentebelang spreekt er schande van, want de basis wás op orde! Door uitbesteden en de afbraak van onze eigen buitendienst is het juist slechter gesteld met de leefbaarheid. Heb je zelf iets wat je wilt melden? Gebruik dan de BuitenBeter-app en hopelijk wordt de afvalbak gauw geleegd, het perkje gefatsoeneerd of de stoeptegel recht gelegd.