Tijd voor actie voor inclusieve gemeente

Gemeentebelang: motie voor inclusieve briefaanhef direct mee ingediend

In dit weekblad schreef Gemeentebelang een paar weken terug een artikel over inclusie in onze gemeente. De aanleiding was toen de bijzondere actie van wethouder Doremalen om een avond over inclusie voor onze inwoners te organiseren in Baarle-Nassau. Gemeentebelang vond en vindt het belangrijk dat we aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, in onze gemeente.

Wat Gemeentebelang betreft is het tijd om concreet te worden waar het kan. Een inclusieve briefaanhef is er daar een voorbeeld van. Daarom heeft Gemeentebelang samen met de PvdA, D66 en GGR tijdens de raad van 13 februari een motie ingediend om te komen tot een inclusieve briefaanhef in de gemeentelijke correspondentie. Want het is toch raar dat we inwoners wel ondersteunen in bijvoorbeeld hun transitie naar een gewenst geslacht, maar vervolgens een brief sturen met de verkeerde aanhef?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering ontstond een mooie discussie over wat wenselijk voor de inwoners zou zijn, en werkbaar voor de gemeentelijke organisatie. Er waren partijen die zich afvroegen ‘waar dit zou eindigen’, ‘of het wel nodig was’ en ‘of een inclusieve aanhef andere inwoners tegen het hoofd zou stoten’.

Fractievoorzitter Maud van der Meer heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat het tijd is voor actie op het gebied van inclusie. Ook vindt Gemeentebelang dat inclusie aan de voorkant geregeld moet zijn. Een systeem waarbij een inwoner zelf moet aangeven om op een inclusieve manier aangesproken te worden valt daar dus niet onder en is administratief omslachtig. Het is tijd dat het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Doremalen laten zien aan de inwoners wat het zijn van een inclusieve gemeente nu eigenlijk inhoudt. In het echt en niet op papier.

De uiteindelijke breed aangenomen motie roept op tot het onderzoeken van de mogelijkheden om snel werk te maken van onze wens om een inclusieve gemeente te zijn. Gemeentebelang zal de uitkomst hiervan met de inwoners delen.

Meer weten of reageren op dit artikel? Mail naar Maud, maud@gemeentebelang.org