Scouting Rijen werkt duurzaam en heeft uw stem nodig!

Duurzaamheid is voor Gemeentebelang een belangrijk aandachtspunt. Want waar je woont, moet het goed zijn! En iedereen is er nu wel van overtuigd dat het hier nog beter wordt als we op een duurzame manier werken.

Zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op. De Stichting Natuur & Milieu startte met steun van de ASN-bank een actie: alle scoutinggroepen in Nederland mogen, als ze het goede dak hebben, meedingen naar een set van tien zonnepanelen. Laat nu scouting Rijen een goed dak hebben en actief meedingen naar die set zonnepanelen! Om te winnen hebben ze gewoon heel veel stemmen nodig.

U KUNT HIER STEMMEN!

Gemeentebelang ondersteunt deze strijd van harte, want bij scouting is een grote club vrijwilligers uit ons dorp actief die de jeugd spelenderwijs attendeert op zorgvuldig en dus duurzaam omgaan met wat we hebben, met onze leefomgeving, met de beschikbare energie. Allemaal punten waar we als Gemeentebelang voor staan en dus zouden we het fantastisch vinden als het Scouting lukt om voldoende stemmen te krijgen en daarmee te winnen.

Als je een duurzaam Gilze en Rijen wilt, gun je de Rijense scouts die panelen! Steun de vrijwilligers in hun werk voor de jeugd en breng je stem uit voor onze scoutinggroep op www.stemoprijen.nl.