Veel reacties op prikpostartikel

Op de artikelen in BN De Stem en weekblad Gilze en Rijen kregen we tientallen reacties. Het zijn vooral oudere inwoners die in de problemen komen doordat de  SHL-post niet meer mag prikken voor Tilburgse ziekenhuizen .

Enkele reacties:

  • Ik wil onafhankelijk blijven, ga graag alleen naar de prikpost in het dorp, maar nu ben ik verplicht mijn buurvrouw in te schakelen om me naar Tilburg te rijden.
  • Ik ben nu verplicht om met de deeltaxi naar Tilburg te gaan.
  • Wie gaat de extra kosten betalen om naar Tilburg te rijden? En wie gaat het extra parkeergeld betalen?
  • We moeten nu met onze (demente) moeder op stap naar Tilburg, terwijl er voorheen gewoon thuis geprikt werd.
  • Ik ben bang voor het prikken in het ziekenhuis, ik heb wel vertrouwen in de medewerkers hier op de prikpost.

En dan waren er boze reacties van mensen die zich afvroegen waarom ze niet vooraf op de hoogte waren gebracht door het ziekenhuis, maar dit uit de krant moeten lezen. Bijna iedereen vond het goed dat Gemeentebelang dit had opgepakt en hoopte dat het bloedprikken gewoon mogelijk zou blijven in de dorpen.

Inmiddels hebben we contact gehad met de heer Pleunis, hoofd Communicatie van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Hij gaf aan dat er op korte termijn een oplossing gaat komen. De Tilburgse ziekenhuizen doen om administratieve redenen alleen nog maar zaken met Diagnostiek Brabant. de onderzoeks-informatie komt, vanuit de laboratoria, meteen in de systemen te staan, iets dat kennelijk niet mogelijk is in een  samenwerking met SHL. Pleunis geeft toe dat Gilze en Rijen een blinde vlek is en dat men nu druk bezig is om dit op te lossen, als het kan binnen veertien dagen. Hij gaf ook aan dat de communicatie rond deze kwestie geen schoonheidsprijs verdient.

Een voorlopige oplossing is dat de inwoners van Gilze en Rijen zich thuis laten prikken, dit kost wel extra geld en gaat tevens eerst van het eigen risico af. Het zou echter wel een mogelijkheid zijn voor die mensen die moeilijk in Tilburg kunnen komen. Dit thuis prikken dient dan geregeld te worden via Diagnostiek Brabant.

Dit is de huidige stand van zaken. We informeren de mensen die ons gebeld en gemaild hebben. De heer Pleunis heeft beloofd ons op de hoogte te houden en gaat het ons melden als er een definitieve oplossing is. Gemeentebelang vertrouwt erop dat er een goede oplossing komt voor onze inwoners.

Francesco Beterams, raadslid Gemeentebelang