Pieter de Bruijn op pad met boa Stan Pagie

De raadsleden van Gemeentebelang doen meer dan alleen maar partij-, fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bezoeken. Ze willen weten wat er in onze gemeente speelt en praten dan ook met heel veel mensen. Raadslid Pieter de Bruijn liep daarom een dagje mee met een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Gilze en Rijen, Stan Pagie.

Voordat de ronde door de gemeente begint, worden alle openstaande meldingen doorgenomen. Er wordt een selectie gemaakt van zaken die op die dag kunnen worden aangepakt. Dat zijn soms kleine punten, zoals het opzoeken van het nummer van een lantaarnpaal (direct ter plekke doorgegeven aan een collega) en soms zaken waarvoor wat meer (speur-)werk nodig is. In principe gaat Stan Pagie altijd op de fiets de gemeente door, want de scooters maken veel te veel herrie en ze stinken nogal.

Tijdens onze omzwervingen komen we op een veld waar twee mannen bezig zijn met metaaldetectoren. In onze gemeente geldt een verbod op scannen met deze apparaten. Hier zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk heel wat bommen en granaten in de bodem terechtgekomen. En als je die opgraaft, dan kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren. Ze blijken een vergunning te hebben en hebben zelfs ooit bij de EOD gewerkt. Ze laten zien wat ze zoal hebben gevonden vandaag. Er zitten muntjes uit de 17e eeuw bij.

Stan vertelt dat er ook minder leuke kanten aan zijn werk zitten. Zo behoort ook bekeuringen uitdelen tot zijn taak. De laatste bekeuring was voor de eigenaar van een auto die een doorgang voor de brandweer naar een camping blokkeerde.

“Onderweg spreken we veel mensen. Zo horen we altijd de laatste problemen die mensen ondervinden. We bezoeken bijvoorbeeld hangplekken van jongeren. We signaleren waar afval is gedropt, of waar veel zwerfvuil ligt. Die plekken geven we dan door aan de milieudienst van de gemeente zodat het opgeruimd gaat worden.” Ergernis nummer 1 van veel burgers is de hondenpoep. Er zijn nog steeds hondeneigenaren die het niet uitmaakt waar hun huisdier zijn behoefte doet en de drollen laten liggen. De boa was van plan een tweetal van deze lui te bezoeken om ze op hun gedrag aan te spreken, maar helaas waren ze niet thuis.

Er staat al een tijdje een camper ergens aan de straat, Campers horen op particulier terrein of in een stalling. Om het kenteken van de camper op te vragen gaan we naar het politiebureau in Rijen. De eigenaar woont echter niet in onze gemeente, dus zullen we met wat ouderwetser speurwerk moeten achterhalen wie hem daar geparkeerd heeft. We bellen aan bij enkele huizen en maken een praatje. De ‘eigenaar’ is snel gevonden. Hij krijgt het verzoek zijn camper te verplaatsen.

Aan het eind van onze ronde bezoeken we de weekmarkt, We lopen langs de kramen en brengen nog een bezoekje aan Winkelcentrum de Laverije. Alles blijkt rustig en goed te lopen. Wijzer geworden beëindigen we dit werkbezoek. De conclusie is duidelijk. Ook de boa’s dragen bij aan de uitvoering van de leus van Gemeentebelang: Waar je woont, moet het goed zijn! De boa’s vervullen de broodnodige toezichthoudende en handhavende taken. Daar komt de politie niet meer aan toe. Goed dat de gemeente die taken niet laat liggen. De vraag is of het werkgebied van onze boa’s niet te groot is. Het is aan de gemeenteraad om dat in de gaten te houden.

Wil je meer weten over Gemeentebelang? Via deze website kun je vragen stellen, je mening geven en… lid worden. Dat is zeker een goed begin voor 2016. De beste wensen!

Peter van Seters, bestuurslid van Gemeentebelang

Peter van Seters: “Samen kun je iets bereiken!”

Peter van Seters is een vrije jongen. Hij werkt na zijn pensionering nog steeds als vrachtwagenchauffeur. Voor Gemeentebelang is hij plaatsvervangend lid in de commissie Samenleving. De leden kozen hem bovendien als bestuurslid. Het is goed als kiezers weten wie er namens hen optreedt. Daarom laten we Peter hier aan het woord.

Peter van Seters: “Ik kom uit een groot gezin: zeven jongens en twee meiden. Er heeft er maar eentje van ons doorgeleerd. De rest, ik ook, was allemaal te gauw afgeleid. Ik kon naar de mulo, maar dat werd niks, na de tweede klas ging ik naar de ambachtsschool, maar dat was ook niks voor mij. Ik was niet technisch, meer een werker, een doener. Ik mocht eind van het jaar niet meer terugkomen. Ach, misschien was de leao iets voor me geweest, maar dat is achteraf gepraat.

We hadden thuis een transportbedrijf, daar voelde ik me thuis. Daarin werkte ik op een gegeven moment wel 60 uur per week. Maar de recessie draaide ons de nek om. We reden met zeker 20 auto’s op Italië en toen devalueerde de lire. Veel bedrijven verhuisden naar het Midden-Oosten. Wij ook, om de zaak draaiend te houden. Ik heb een maand of zeven in Iran gewoond en een maand of negen in Istanbul. Van die periode heb ik veel geleerd. De belangrijkste les: nooit verder springen dan de stok lang is, roeien met de riemen die je hebt, geen geld uitgeven voor je het hebt.

Daarna ben ik bij de Brabantse Transport Centrale gaan werken, een coöperatie waarin enkele grote vervoerders samenwerkten. Toen was ik even van de vrachtwagen af. Ik had daar een leidinggevende functie. Contracten, tarieven, regelingen, organiseren, plannen. Maar ik miste er de vrijheid die ik op de vrachtwagen had.”

 

Vrijheid

“Je laadt je vrachtje in en je vertrekt en je trekt je eigen plan. Als je een beetje intelligent bent, win je een hoop tijd. Je houdt dan rekening met files, werktijden, landelijke gewoontes, je belt even dat je eraan komt, dat soort dingen. En dan houd je tijd over. Ik heb heel wat mooie steden, musea enzo gezien. Berlijn, Milaan, Brescia, noem maar op. Veel mensen denken dat chauffeurs maar beperkte interesses hebben. Daar klopt weinig van. Ik heb met heel wat collega’s gesprekken gevoerd over de politiek, hypotheken, bankzaken, opvoeding, ook met Italianen en Duitsers. Vrachtwagenchauffeurs zijn echt niet allemaal cowboys. Bij Rutters hebben we er geen een. Ze hebben daar een heel aparte ploeg chauffeurs. Ze werken er allemaal efficiënt, gewoon boerenslimheid. Het familiebedrijf wordt ook verstandig geleid. Goede afspraken met klanten. Personeel wordt niet onder druk gezet en je krijgt een stuk vrijheid. Dat werkt. Ik voel me er erg op mijn plek.”

 

Politiek

“Ik kwam met de politiek in aanraking in de jaren zeventig. Toen was er een groep (P’70, een van de voorgangers van Gemeentebelang. Red.) die de vrachtwagens uit de bebouwde kom wou hebben. Ik snapte dat wel. Het is niet leuk als er in het weekend zo’n enorm ding voor je deur staat. Toen is de Chauffeursvereniging opgericht, want als je met meer bent, kun je samen iets bereiken. Ik ben daar nog even voorzitter van geweest. Ik heb toen heel wat gesprekken met Gerrit Boemaars en burgemeester Ballings gevoerd over waar het langparkeren wel zou kunnen.

En verleden jaar ben ik opnieuw met de politiek in aanraking gekomen. Ik ben een fanatiek sporter: zwemmen en fietsen, maar dan in mijn eentje. En toen kwam de discussie over het nieuwe zwembad. De gebruikers van het zwembad wilden een vinger in de pap. Riet Goppel zei: “Peter, jij moet meedoen!” en dus gingen we met een stel rapporten lezen en praten met ambtenaren. Op een gegeven moment wisten we meer over het zwembad dan Laco (de uitbater) en de gemeente (de eigenaar).

We nodigden ook raadsleden uit om met ons over het nieuwe zwembad te praten. Zo kwamen we in contact met Gemeentebelang: eerst met de huidige wethouder Ariane Zwarts en met Marieke Bosscher en later met Pieter de Bruijn en Dennis van Loenhout. En dat klikte. Ik dacht: daar zou ik wel bij willen horen. En toen heb ik besloten lid te worden. En als ik ergens lid wordt, dan doe ik dat niet half. Dan duik ik er van meet af aan in!”

Wil jij ook samen met anderen zorgen dat de juiste beslissingen over je woonomgeving worden genomen?  Neem dan contact met ons op. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Ledenvergadering kiest voorzitter: Desirée Willems

De ledenvergadering van Gemeentebelang heeft een nieuwe voorzitter gekozen: Desirée Willems. Interim-voorzitter Ingrid Scheifes overhandigde haar de voorzittershamer.

Ingrid Scheifes: “Een nieuw gezicht is goed voor de toekomst van de partij. We hebben de zoektocht naar een nieuwe voorzitter anders aangepakt dan voorheen. Vroeger zochten we alleen in het ledenbestand. Nu hebben we in het Weekblad Gilze en Rijen een oproep geplaatst. Ook mensen die nog geen lid waren konden reageren. En toen meldde Desirée Willems zich. Ze woont in Rijen en had een baan als registeraccountant bij een groot accountantskantoor in Breda en later in de IT-sector. We hebben met haar een aantal gesprekken gevoerd. Zij en het bestuur waren het erover eens en Desirée werd dus voorgedragen als de nieuwe voorzitter van Gemeentebelang. De ledenvergadering heeft donderdagavond de voordracht geëffectueerd. Ze werd met algemene stemmen gekozen.”

Desirée stelde zich aan de leden voor in de Nieuwsbrief van Gemeentebelang. Ze heeft duidelijke ideeën over wat er anders moet en kan in de gemeente: “Bijvoorbeeld door het slim toepassen van meer groen en een behoudende opstelling ten opzichte van historische panden en bestaande structuren, kan naar mijn mening al veel worden bereikt zonder dat het kapitalen hoeft te kosten. Andere zaken die mijn interesse hebben zijn gelijke behandeling, het tegengaan van cliëntelisme, verstandig uitgeven van gemeenschapsgeld, de zorg voor elkaar en toegankelijkheid voor invaliden. Mijn politiek motto zou zijn: sociaal als het moet, liberaal als het kan. Ik heb hiervoor mijn tijd, frisse blik, inzet en enthousiasme te bieden en helaas een wat beperkte fysieke beschikbaarheid door eerder opgelopen lichamelijk letsel. Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld het leiden of bijwonen van vergaderingen qua duur enigszins beperkt is.”

Aan dat laatste is Gemeentebelang meteen tegemoetgekomen. De ledenvergadering duurde niet de gebruikelijke twee en een half uur, maar was in anderhalf uur gepiept.

Samenwerken in de uitvoering van de Wmo

In het novembernummer van Ons van KBO-Brabant staat een interview met Wethouder Ariane Zwarts en Carel Gorissen van SeniorenVereniging Rijen. Ze vertellen over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wmo. Tekst: Mirjam Streefkerk. Beeld: Roy Lazet. Overname van het artikel mag alleen met toestemming van KBO-brabant. Lees HIER het artikel op de site van SV-Rijen.

Johan Manders, fractieleider Gemeenttebelang

Rijen moet veiliger en duurzamer worden

Afgelopen twee weken hebben de twee raadsvergaderingen over de begroting voor 2016 plaatsgevonden. Dat is het moment waarop elke partij aandacht vraagt voor zijn politieke positie in combinatie met de begroting. Na de schriftelijke ronde mogen alle fracties gedurende 15 minuten hun pleidooi houden. Ook deze toespraak is te lezen op onze site!

Tijdens de jaarmarkt hebben veel inwoners ons erop gewezen dat het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingstraat aangepakt moet worden. Lees hierover meer in het artikel op de site van Gemeentebelang. Gemeentebelang heeft er dan ook voor gekozen om het hierover te hebben en aan te kondigen dat wij snel actie willen. Bij de stemronde over moties heeft Gemeentebelang de problemen rond dit kruispunt aangekaart en uiteraard voor aanpak van dit kruispunt gestemd. Het gevolg is dat dit kruispunt komend jaar op de begroting staat en zal worden aangepakt!

Daarnaast heeft Gemeentebelang ook gestemd voor een nieuw Gemeentelijk VerVoersPlan voor 2016. In dat plan wordt het wegennet in kaart gebracht en komt er en aanpak voor onveilige plekken, dus ook voor het Raadhuisplein, en voor wegen met achterstallig onderhoud.

Rijen krijgt een nieuw zwembad, dat weten we allemaal. Enige tijd geleden hebben we verschillende locaties bekeken om ons een beeld te vormen. En nu heeft Gemeentebelang er aandacht voor gevraagd om het zwembad zo duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet gaan zorgen dat er zo energiezuinig mogelijk gebouwd wordt. Het liefst hadden we gehad dat het zwembad energieneutraal zou worden: dan wekt het zijn eigen energie op. Dat bleek echter te hoog gegrepen. De motie dringt er nu op aan om met zo energiezuinig mogelijke voorstellen te komen.

U kunt vaststellen dat Gemeentebelang opkomt voor de belangen van de burgers en het milieu, want waar je woont, moet het goed zijn…

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ze naar ons via Contact. Wil je lid worden en meepraten en meebeslissen over onze standpunten? Ga naar Contact en meld je aan!

Algemene Beschouwing Gemeentebegroting 2016

Woensdag 28 oktober 2015

Geachte voorzitter, college en collega raadsleden,

Inleiding

Het jaar 2016 komt snel dichterbij. Een nieuw jaar met ongetwijfeld vele nieuwe Mondiale, Europese en Nederlandse uitdagingen. De problemen die we nu zien in de wereld zetten de Gemeentelijke politiek geregeld in een ander perspectief.

Collega raadsleden in Nederland worden onder druk gezet en in een aantal gemeenten zelfs bedreigd. We willen als Gemeentebelang met kracht afstand nemen van deze praktijken en vragen dan ook aan iedereen, maar vooral aan de inwoners van onze gemeente, met elkaar in gesprek te blijven met respect voor ieders mening, ideeën en zorgen….

Voorzitter, als u me toestaat wil ik nu overstappen naar de begroting voor het jaar 2016 en nader ingaan op vijf punten;

(1)  Financieel

U kent Gemeentebelang als een partij die altijd kritisch heeft gekeken naar de financiën. In de begroting 2016 lezen we en constateren we dat het weerstandsvermogen voor 2016 op 111% zit en in 2017 nog net boven de 100%.  In tegenstelling tot andere jaren willen we nu hier niet dieper op ingaan maar de werkvorm weerstandsvermogen zal het komende jaar zeker onze aandacht gaan krijgen. We vragen het college wel om de ingeslagen weg voort te zetten en vast te houden. De uitkomsten van de stresstest zien we uiteraard met belangstelling tegemoet.

Positief is het om te lezen dat we als gemeente Gilze en Rijen van alle 393 gemeenten op plaats nummer 16 staan. We voldoen hiermee aan het coalitieakkoord om te behoren tot de 25% goedkoopste gemeenten. Dit is in onze ogen ook een uitstekende prestatie. Gelet op de resultaten en doelstellingen die we als gemeente nog steeds kunnen behalen en uitvoeren. Onze kwetsbare inwoners kunnen nog steeds een beroep doen op de huishoudelijke hulp terwijl die in veel gemeenten inmiddels is wegbezuinigd. Maar ook dat we gekozen hebben voor de bouw van een nieuw zwembad en sporthal is een voorbeeld dat we mogelijkheden benutten. Deze bouw biedt optimale kansen om toekomstgericht te anticiperen op sportgebied, vooral in combinatie met  het vitaal houden van onze inwoners. Een belangrijke combinatie gelet op de kantelingsgedachte.

Als gemeente zijn we op veel fronten innovatief bezig als laatste bijvoorbeeld de Groeituin Floralia. In dit licht lijkt het ons een goed moment om te kijken waar we ook op andere terreinen innovatief en eigentijds veranderingen kunnen doorvoeren. De financiële cyclus en verantwoording bijvoorbeeld.

Gemeentebelang heeft met interesse gezien hoe de gemeente Leeuwarden de gemeentelijke begroting op een actieve, snelle en grafische manier weergeeft. Is het mogelijk dat ook wij dit op een dergelijke manier kunnen gaan doen zodat inwoners die inzicht willen in de financiën van de gemeente deze ook snel en op eenvoudige wijze kunnen zien?

De regels voor het opstellen van de gemeentebegroting zijn ook aan vernieuwing toe. De begroting moet voor meer mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Iedereen moet de begroting en prestaties van zijn gemeente kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Dat stelt de commissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die op verzoek van de VNG in kaart heeft gebracht hoe het BBV kan worden verbeterd om de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraad te versterken. De commissie onder leiding van Staf Depla pleit hiervoor zodat het makkelijker wordt om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken. Zo krijgen gemeenteraden beter zicht op wat andere gemeenten doen en kunnen ze het beleid beter sturen.

Depla zelf zegt hierover: “Elke inwoner moet in de begroting en de jaarrekening kunnen terugvinden waaraan de gemeente zijn geld besteedt. Maar in de praktijk zijn de gemeentefinanciën nu nog vaak het werkterrein van specialisten. Dat moet anders, want daarvoor zijn de gemeentefinanciën te belangrijk. Raadsleden moeten de financiële kaders stellen.” Gemeentebelang onderschrijft deze uitgangspunten en wil graag dat het college onderzoekt hoe wij kunnen aansluiten op de adviezen die gegeven zijn door de commissie in opdracht van de VNG.

(2) De ABG

Als Gemeentebelang willen we alle medewerkers veel succes wensen in hun nieuwe werkomgeving die het samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten gaat geven. We kunnen constateren dat er het afgelopen jaar met man en macht aan de ABG is gewerkt. We gaan ervan uit dat we hier de komende jaren ook de vruchten gaan plukken, binnen de door de raden vastgestelde kaders, door de positieve aspecten van de fusie met name in het bundelen van onze krachten om samen sterk te zijn voor de toekomst. “Groot worden door klein te blijven” Maar ook door een efficiëntere en effectievere organisatie welke ons op termijn ook financiële besparingen kan gaan opleveren.

Vorig jaar hebben wij als Gemeentebelang onze zorgen geuit met betrekking tot de btw die we dienen te betalen als gemeente aan het samenwerkingsverband. We willen graag weten wat het college met deze zorgen tot op heden heeft gedaan? Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat er een landelijke voorziening is voor samenwerkingsverbanden en hun btw-problematiek. We vragen aan het college of ze hiervan op de hoogte zijn en wat er bekend is over deze kwestie.

(3) Drie decentralisaties

Met betrekking tot de drie decentralisaties kunnen we vaststellen dat dit goed is verlopen en geïmplementeerd. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen zo goed mogelijk om te kijken en horen of ook onze inwoners tevreden zijn met de wijze waarop we onze verantwoordelijkheid hebben genomen en hoe we hier uitvoering aan geven. Op het gebied van de WMO en participatie zijn we binnen de financiële kaders gebleven. Door de ondoorzichtige constructies en de noodgedwongen vele aannames geeft de jeugdzorg een ander beeld. We begrijpen dat dit niet te voorkomen was maar we maken ons wel zorgen hierover. Het gaat immers om grote bedragen. Wij hopen dan ook dat we snel duidelijkheid krijgen over juiste uitgangspunten zodat er een goede calculatie kan worden gemaakt.

(4) Veiligheid en verkeer

Tijdens de jaarmarkt hebben we de inwoners wederom gevraagd naar de beste en slechtste plekken van Rijen. Het kruispunt Spoorlaan Noord – Constance Gerlingstraat is in dit verband vaak genoemd. We willen het college daarom voorstellen om deze kruising aan te gaan pakken en onderdeel te laten zijn van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Qua spoorveiligheid is er in het jaar 2015 veel te doen geweest. Door het spoor-ongeluk met gevaarlijke stoffen in Tilburg is het duidelijk dat spoorveiligheid een onderwerp dient te zijn dat ook in 2016 weer zijn aandacht gaat krijgen. We vragen aan het college wat de stand van zaken is rondom vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor dat door de kern Rijen loopt en de vraag of dit nog steeds veilig is.

Met een spoor door Rijen, een vliegbasis tussen de dorpskernen en een snelweg langs Gilze is het belangrijk op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit in onze gemeente. We meten onder andere het geluid maar ook luchtkwaliteit is van belang om, gelet op de eerder genoemde luchtvervuilende factoren, te weten hoe het in onze gemeente gesteld is met de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij namelijk over ons leefklimaat en gezondheid van onze inwoners. We zullen hierover een voorstel doen aan het college.

(5) Duurzaamheid

Tot slot willen wij graag nog het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Voor 2016 heeft de verantwoordelijk wethouder een bescheiden bedrag 25.000 Euro gevraagd om hier een start mee te maken. We kijken uit naar de uitkomsten van de energie ambitie die beschreven staat in het coalitieprogramma want er zijn ons al een paar opmerkelijke zaken opgevallen. Zo is het vreemd dat de energiekosten van de gemeente fors zijn gestegen in 2015. Vele aanpassingen zijn gedaan in het kader van energiebesparing en toch zien we een forse stijging. We nemen aan dat dit ook meegenomen wordt in de plannen. Graag uw reactie hierop. Wat Gemeentebelang betreft mogen er grotere stappen worden gezet om duurzaamheid een beter podium te geven. Betrokkenheid met en tussen inwoners en instanties en andere participanten mogen hier een duidelijke plaats krijgen. Samen bereiken we meer als het gaat over een duurzame toekomst. We horen graag van het college welke plannen en ambities er zijn.

Voorzitter, ik heb het gehad over de gemeentelijke financiën, de ABG, de drie decentralisaties, de veiligheid van onze leefomgeving en het onderwerp duurzaamheid. Het zijn uiteraard van de vele onderwerpen die passeren, een aantal onderwerpen die we extra onder de aandacht hebben willen brengen in deze begrotingsraad. Gelukkig zijn we een dynamische gemeente en daarom zullen we als Gemeentebelang alle kansen benutten en een bijdrage leveren aan onze slogan, want…. waar je woont, moet het goed zijn….

Dank voor uw aandacht.

Fractie Gemeentebelang,
Namens deze,
Johan Manders
Fractievoorzitter

Lees hier de door Gemeentebelang (mede-) ingediende amendementen en moties behorende bij de  programmabegroting 2016

Veel inbreng van Rijenaren op jaarmarkt

 

Het was druk en gezellig, maar vooral ook leerzaam in de stand van Gemeentebelang op de jaarmarkt. Iedereen kon daar vertellen waar het goed is in Rijen en waar verbeteringen nodig zijn. En daar is goed gebruik van gemaakt! Duidelijk is waar de Rijenaren zich het meest zorgen over maken: het Raadhuisplein en de kruising Constance Gerlingstraat-Stationsstraat.

Gemeentebelang staat ieder jaar op de jaarmarkt, zelfs met storm, zoals vorig jaar. Maar gelukkig was het weer nu een stuk beter en was het veel drukker. De “Rijense Mart” biedt ons een goede gelegenheid om Rijen nog mooier te maken. In onze kraam hing een grote kaart van Rijen waarop stickers kwamen die zichtbaar maakten waar het goed is en waar het beter moet. Veel dorpsgenoten bezochten onze stand en spraken daar met de aanwezige GB’ers – onder andere commissie- en raadsleden en onze wethouder – over allerlei zaken. Daaruit blijkt maar weer dat Rijenaren betrokken zijn bij wat er allemaal in hun dorp speelt. In onze stand schreven we maar liefst vijf A4’tjes vol met de besproken onderwerpen. Onze dank daarvoor!

De onderwerpen waren zeer divers. Het ging over het Centrumplan dat er nog steeds niet is, over het wel of niet kappen van bomen, over de slechte staat van trottoirs en fietspaden, over drugsdeal-plekken en over de werking van de afdeling Sociale Zaken. Men wilde kleinere grijze bakken en was enthousiast over het prachtige bloemenperk aan de Statenlaan. Men was bezorgd over aanrijdingen op de kruising Mosstraat-Hannie Schaftlaan (OOR). En vaak ging het ook over het AZC in Gilze.

Twee lastige verkeerssituaties werden het meest genoemd: het Raadhuisplein en de kruising Constance Gerlingstraat-Stationsstraat. De gemeente is al bezig om te kijken wat men eraan kan doen. Gemeentebelang zit er bovenop. Er is al veel geld aan deze plekken gespendeerd, dus hamert Gemeentebelang erop om alleen de beste oplossing te realiseren.

Gemeentebelang gaat een plan maken om de problemen die op de jaarmarkt zijn besproken op de gemeentelijke agenda te krijgen. Hebt u ons niet kunnen spreken op de jaarmarkt, maar heeft u wel onderwerpen waar de gemeente iets aan zou moeten doen? Mail deze zaken dan naar ons door HIER te klikken. Want waar je woont, moet goed zijn, toch?