Ledenvergadering kiest voorzitter: Desirée Willems

De ledenvergadering van Gemeentebelang heeft een nieuwe voorzitter gekozen: Desirée Willems. Interim-voorzitter Ingrid Scheifes overhandigde haar de voorzittershamer.

Ingrid Scheifes: “Een nieuw gezicht is goed voor de toekomst van de partij. We hebben de zoektocht naar een nieuwe voorzitter anders aangepakt dan voorheen. Vroeger zochten we alleen in het ledenbestand. Nu hebben we in het Weekblad Gilze en Rijen een oproep geplaatst. Ook mensen die nog geen lid waren konden reageren. En toen meldde Desirée Willems zich. Ze woont in Rijen en had een baan als registeraccountant bij een groot accountantskantoor in Breda en later in de IT-sector. We hebben met haar een aantal gesprekken gevoerd. Zij en het bestuur waren het erover eens en Desirée werd dus voorgedragen als de nieuwe voorzitter van Gemeentebelang. De ledenvergadering heeft donderdagavond de voordracht geëffectueerd. Ze werd met algemene stemmen gekozen.”

Desirée stelde zich aan de leden voor in de Nieuwsbrief van Gemeentebelang. Ze heeft duidelijke ideeën over wat er anders moet en kan in de gemeente: “Bijvoorbeeld door het slim toepassen van meer groen en een behoudende opstelling ten opzichte van historische panden en bestaande structuren, kan naar mijn mening al veel worden bereikt zonder dat het kapitalen hoeft te kosten. Andere zaken die mijn interesse hebben zijn gelijke behandeling, het tegengaan van cliëntelisme, verstandig uitgeven van gemeenschapsgeld, de zorg voor elkaar en toegankelijkheid voor invaliden. Mijn politiek motto zou zijn: sociaal als het moet, liberaal als het kan. Ik heb hiervoor mijn tijd, frisse blik, inzet en enthousiasme te bieden en helaas een wat beperkte fysieke beschikbaarheid door eerder opgelopen lichamelijk letsel. Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld het leiden of bijwonen van vergaderingen qua duur enigszins beperkt is.”

Aan dat laatste is Gemeentebelang meteen tegemoetgekomen. De ledenvergadering duurde niet de gebruikelijke twee en een half uur, maar was in anderhalf uur gepiept.