Jongeren verdienen serieus genomen te worden

Gemeentebelang: Laat voorzieningen voor onze jeugd bestaan.

Op woensdag 31 januari bespreekt de commissie samenleving van de gemeenteraad het tot nu toe bereikte resultaat van de eerder ingediende motie ‘jongeren faciliteren’.

Alle partijen in de gemeenteraad willen weten hoe we als gemeente de jongeren tegemoet kunnen komen in hun wensen om fijn te kunnen wonen in de gemeente Gilze en Rijen. De motie kwam onder andere voort uit de wens om samen met de jongeren te onderzoeken of de JOP (de jongerenontmoetingsplaats) voldoet aan de wensen van de gebruikers.

Om de wensen van jongeren beter in kaart te brengen en te kunnen vertalen naar een brede visie op jongerenbeleid heeft onze gemeente sinds dit jaar een zogenaamde jongerenaanjager. Deze jongerenaanjager moet de verbinding maken tussen de jongeren en gemeentelijk beleid. Wat Gemeentebelang betreft is dit een mooie stap vooruit. Als gemeenteraad kunnen we wel discussiëren over wat wij nodig vinden voor onze jongeren, maar de kennis daarvan is nooit compleet. Al eerder zei Gemeentebelang al dat ‘de jongere’ niet bestaat. Geen verrassing natuurlijk. Zo heeft de een behoefte aan een hangplek achteraf, en vindt een andere jongere het fijn om bij A16 activiteiten te ondernemen.

Maud van der Meer: Jongeren serieus nemen, niet alleen in woorden maar ook in daden

Er zijn partijen die nog voordat de jongerenaanjager aan het werk is, aanpassingen willen doen aan de JOP’s. Wat Gemeentebelang betreft is dat niet aan de orde. Voorzieningen zoals de JOP’s moeten blijven bestaan, zolang eventuele alternatieven nog niet zijn gerealiseerd. Weet u nog dat de skatebaan in Rijen is verdwenen voordat er plannen waren voor een nieuwe? Inmiddels zit de jeugd in Rijen alweer enkele jaren zonder volwaardige skatebaan. En zelfs de tijdelijke skatebaan is alweer verwijderd. Dat gebeurt wat Gemeentebelang betreft niet nogmaals. In de commissievergadering zullen wij met andere partijen het gesprek aangaan of zij de jongeren in onze gemeente ook serieus nemen, niet alleen in woorden maar ook in daden.