Nog een keer terugkijken op het afgelopen jaar

Gemeentebelang: Veel bereikt, ondanks dat het jaar in teken stond van corona

Het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente mooie dingen gerealiseerd. Door corona is er veel aandacht gegaan naar andere zaken zoals eenzaamheid, verlies en verdriet. Het leven stond voor velen bijna stil en vooral de tweede lockdown maakt het allemaal niet gemakkelijk. Ook Gemeentebelang mist de gezelligheid met praat op straat, met onze leden en allerlei evenementen zoals de jaarmarkt waar we altijd present zijn. Maar we zoeken op kleinere schaal contact met iedereen en waarderen ook de digitale contacten. Met onze kaartenactie “hart onder de riem” en de traditionele nieuwjaarskaart bijvoorbeeld. En we waarderen ook de digitale contacten die gelukkig in veelvoud plaatsvonden!

Gemeentebelang heeft in het afgelopen jaar ook politiek van zich laten horen. Door de aandacht te vragen of een motie in te dienen zijn er door de raad mooie onderwerpen op de kaart gezet zoals mondkapjes voor minima, het realiseren van openbare toiletten in het kader van een inclusieve samenleving, de klimaatsubsidie en het schone lucht akkoord. Maar ook is er het afgelopen jaar inspanning geleverd op het gebied van snellere schuldhulpverlening, aandacht voor vrijwilligers in corona tijd en het behoud van de jonge mantelzorger consulent. En we hebben in 2020 zelfs nog een award ontvangen voor onze duurzame openbare LED-verlichting. Kortom, duurzaamheid en sociaal maatschappelijke waarden zijn onderwerpen die Gemeentebelang en haar wethouder Ariane Zwarts enorm belangrijk vindt.

Nieuwjaarskaart van Gemeentebelang

Maar niet alles kun je in een jaar realiseren of afsluiten. Er staat nog veel te doen het komende volle jaar voor de verkiezingen weer losbarsten. We gaan aan de slag om zoveel mogelijk te realiseren wat in het coalitieakkoord is opgenomen. Maar ook daar zit de vaart erin. Denk bijvoorbeeld aan de herbestemming van de oude sporthal in Rijen, de renovatie van de sporthal in Gilze, de twee centrumplannen, de woonwijk Tussen de Leijen, herinrichting Rijen Noord-Oost, de ontwikkeling van de spoorzone met de snelfietsroute, 30 km zone in woonwijk de Vijf Eiken en nog veel meer. Alles om onze gemeente leefbaarder, veiliger en aangenamer te maken.

Maar ook in 2021 zullen we allemaal, of het nou privé, zakelijk of politiek georiënteerd is, nog rekening moeten houden met corona. Dit jaar geeft zicht op een “nieuw” normaal leven waar we allemaal zo veel behoefte aan hebben. Met een handdruk, een schouderklop of een omhelzing. Gemeentebelang wenst je dan ook alle goeds en veel gezondheid toe in het nieuwe jaar. En heb je leuke ideeën of wil je iets anders laten weten? Mail ons op secretariaat@gemeentebelang.org of reageer via onze Facebookpagina en we hebben contact. “Want waar je woont, moet het goed zijn!”