Zo groot als het moet, zo klein als het kan

Gemeentebelang: Hoe neem je besluiten over de spoorzone?

Binnenkort moeten nieuwe besluiten genomen voor de vernieuwde Spoorzone in Rijen. Maar hoe doe je dat op een goede manier?

Verschillende belangen
Als het om de spoorzone gaat spelen veel verschillende belangen een rol. Hoe kijken we naar de bereikbaarheid van het gehele dorp en Rijen-Zuid? Hoe snel kan en moet de brandweer ter plaatse zijn bij een calamiteit? Hoe kijken we naar veiligheid en inclusiviteit van de gehele spoorzone en specifiek de onderdoorgang? Hoe wegen de maatschappelijke baten ten opzichte van individuele bewoners en bedrijven die we raken? Hoe houden we ons dorp leefbaar? En dan spelen ook nog de verschillende partijen (Rijksoverheid, Provincie, Prorail), de geraamde kosten en de risico’s een rol.

Hoe maak je keuzes?
Met en als betrokken inwoners praten we binnen Gemeentebelang regelmatig over hoe je tot keuzes en besluiten komt. We vinden het belangrijk dat dit zo transparant als mogelijk gebeurt. Dat is bij dilemma’s niet altijd makkelijk. Daarom houden we ook de spoorzone vast aan drie uitgangspunten: 1) zo klein als het kan, zo groot als het moet, 2) de financiële bijdrage en risico’s moeten te dragen zijn voor onze gemeente en 3) de nieuwe spoorzone vergroot de leefbaarheid van Rijen. Bij ieder tussenbesluit dat genomen moet worden, kijken we hoe dit past bij onze standpunten. Uiteindelijk zullen we een definitief besluit moeten nemen; dan zullen we alle informatie die er ligt als geheel nogmaals afwegen.

De fractie van Gemeentebelang

Zo groot als het moet, zo klein als het kan
Vanuit Gemeentebelang zijn we in principe voorstander van een onderdoorgang in de spoorzone. De vraag die echter vaak terugkomt is hoe groot (en daarmee diep) deze moet zijn. Keuzes maken we daarbij op basis van rapporten van deskundigen die bijvoorbeeld aangeven of de brandweer de onderdoorgang moet kunnen gebruiken, en hoe Rijen-Zuid bereikbaar blijft. We willen namelijk de belangen van alle inwoners meenemen. Daarom zijn ook we voorstander van een toekomstbestendige spoorzone die past binnen ons dorp en rekening houdt met de toekomstige veranderingen in mobiliteit, waarbij we voetganger en fietser centraal zetten. Toekomstbestendig betekent ook betaalbaar, zodat we bij de goedkoopste gemeenten van Nederland blijven horen. Daarom dus ook: zo klein als het kan, passend binnen de uitstraling van ons dorp.

Hoe nu verder?
De komende periode komt extra informatie op tafel en zullen we besluiten moeten nemen. Binnen Gemeentebelang zullen wij alle informatie en het hele proces kritisch blijven bekijken, met onze uitgangspunten in de hand. Niet omdat kritisch zijn makkelijk is, maar omdat wij mee willen bouwen aan een toekomstbestendige spoorzone die de leefbaarheid van Rijen vergroot.

Meepraten?
Mail naar info@gemeentebelang.org. Want waar je woont, moet het goed zijn.