Corona treft iedereen

Gemeentebelang: zorgen voor de minima in onze gemeente

De gevolgen van de corona epidemie zijn voor iedereen groot zowel op persoonlijk als economisch vlak. Inwoners van onze gemeente met een kleine portemonnee zijn extra kwetsbaar. Ook door verlies van werk en inkomen, het bezorgen van boodschappen en de uitgestelde kosten van medische behandelingen wordt het leven steeds een beetje duurder en minder betaalbaar.

Gemeentebelang  komt daarom met initiatieven om zo goed mogelijk te zorgen voor de kwetsbaren in onze gemeente. Het gebruik van mondkapjes is op steeds meer plekken de norm en een vereiste om deel te nemen aan de samenleving. Gemeentebelang wil niet dat deze groep mensen niet meer met het openbaar vervoer kunnen, niet kunnen deelnemen aan de dagbesteding, niet veilig een winkel kunnen bezoeken of een afspraak bij de fysiotherpeut moeten laten schieten omdat ze geen mondkapje hebben. In de afgelopen commissie Samenleving heeft Gemeentebelang dan ook gevraagd of het mogelijk is om deze doelgroep te voorzien van herbruikbare mondkapjes. Inmiddels hebben wij tot onze vreugde vernomen dat het gelukt is. Afgelopen vrijdag zijn er 300 herbruikbare mondkapjes door wethouder Ariane Zwarts afgeleverd bij de Voedselbank. Ook wordt er een groot aantal bezorgd bij het Budgetcafe zodat ook hier mondkapjes kunnen worden uitgedeeld.

Ariane Zwarts overhandigt mondkapjes aan Ted van der Lee, voorzitter van de voedselbank

In de gemeenteraad heeft Gemeentebelang een motie ingediend om aan te sluiten bij het Collectief Schuldregelen. Een snel werkende schuldhulpverlening kan in deze tijd van oplopende schulden het verschil maken voor inwoners die met schulden te maken krijgen. Als een inwoner aanklopt voor schuldhulp, kan het nog heel lang duren voor er een schuldenregeling is getroffen. Zeker als er sprake is van meerdere schuldeisers, is de stroom brieven die over en weer gaat om tot een regeling te komen groot. In de tijd die dit kost, lopen de schulden vaak alleen maar op met een grote armoedeval tot gevolg.

Met de werkwijze van Collectief Schuldregelen kunnen inwoners met grote schulden in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers. Landelijk hebben al veel gemeenten en organisaties zich aangesloten bij deze manier van werken. Gemeentebelang heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen het college te vragen om gemeente Gilze en Rijen hierbij aan te sluiten. Natuurlijk hopen we dat er zo min mogelijk inwoners schuldhulpverlening nodig hebben, maar als dit wel het geval is, moet de hulp zo goed en zo snel mogelijk zijn.

Heb je nog meer onderwerpen waar Gemeentebelang aandacht aan zou moeten geven? Laat het ons weten via info@gemeentebelang.org