Begroting 2021 staat weer in teken van tekorten in zorg

Gemeentebelang: ook nu de schouders er onder zetten

Binnenkort wordt in de gemeenteraad de begroting 2021 besproken.” Van deze begroting worden we bij Gemeentebelang niet gelukkig” aldus Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang. ‘’Dat komt niet door de gepresenteerde plannen maar door de wijze waarop het Rijk omgaat met hun verantwoordelijkheid.”

‘’Vanuit Den Haag schuift men steeds meer taken vanuit jeugdzorg en wmo door naar de gemeenten maar geven dan onvoldoende geld mee. Een verkapte bezuiniging dus. De ene activiteit na de andere komt op ons af en wij als gemeenten komen jaar op jaar flink te kort als het gaat om de financiën. Volgend jaar gaat ook beschermd wonen richting de gemeenten, daarna de omgevingswet en later nog meer. Ook in deze begroting kunnen we zien dat het steeds meer moeite kost om de tekorten op te lossen. De brandbrief vanuit onze regio Hart van Brabant richting Den Haag om gemeenten voldoende te compenseren steunen we dan ook van harte. Al jaren geven wij in onze begrotingsrede aan dat De Haag ons te kort doet. Laten ze dat nu eens erkennen!”

fractievoorzitter Johan Manders

Als Gemeentebelang willen we blijven vasthouden aan het realiseren van plannen voor onze gemeente en inwoners. Denk daarbij aan de grote projecten als het centrumplan Gilze en het centrumplan Rijen, renovatie van sporthal Achter de Tuintjes en de nieuwbouw van de Margriethal. Ook de zorg voor onze inwoners moet intact blijven evenals de projecten rondom klimaat, armoede en laaggeletterdheid.  Om de tekorten op te vangen en om onze reserves een klein beetje te versterken wordt voorgesteld om de onroerendezaakbelasting enigszins te verhogen. Naast de indexering komt er dan nog 1,4 % bij. Johan: “Het is niet veel maar toch had ik liever gezien dat deze extra verhoging niet nodig was geweest. Met deze bescheiden verhoging kunnen we het nivo van voorzieningen, die voor alle kernen van belang zijn, behouden”

Overigens is in de begroting ook te lezen dat gemeenten een compensatie hebben gekregen voor de extra kosten die gemaakt zijn of inkomsten die misgelopen zijn door de corona crisis. Johan vervolgt: “Ik zie dat meer als een doekje voor het bloeden want het dekt niet eens alle kosten. Het is prettig om te krijgen maar helpt ons lang niet genoeg. En het komt zeker niet tegemoet aan onze oproep om de tekorten die niets met corona te maken hebben te compenseren.”

Als Gemeentebelang zetten we onze schouders eronder en zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze gemeente in balans is en dat we blijven behoren tot de 20% goedkoopste gemeente. Want bij Gemeentebelang zeggen we niet voor niets “Want waar je woont, moet het goed zijn”.