Klimaatsubsidie binnenkort van start

Gemeentebelang: mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan

Het klimaat verandert, dat merken we steeds meer. Een hittegolf in de zomer met daarop volgend droogte maar ook heftige stortbuien die weer leiden tot wateroverlast. Inmiddels weten we dat we daar in de afgelopen jaren niet genoeg aan gedaan hebben. Het is hoog tijd daar verandering in aan te brengen met zowel grote als kleine maatregelen. En voor kleine maatregelen die je zelf kunt doen krijg je straks subsidie van de gemeente.

In onze gemeente wordt op verschillende manieren gewerkt aan het bevorderen van klimaatadaptieve verbeteringen. Met het project kwaliteitsgroen bijvoorbeeld voor extra bomen en groen, door bij herinrichting van wijken en straten flink in te zetten op groen en zo min mogelijk steen, om er zo voor te zorgen dat hemelwater weer in de grond komt in plaats van in het riool. Bij nieuwbouw houden we rekening met klimaat en de klimaatkaart helpt ons de juiste keuze te maken. Kortom, in Gilze en Rijen maken we werk van klimaat.

Raadslid Maud van der Meer geeft in raadsvergadering reactie op klimaatsubsidie

Gemeentebelang vindt dat naast al deze maatregelen ook aandacht moet zijn voor wat je als inwoner zelf kunt doen. In je tuin bijvoorbeeld. Want ook daar loopt het regenwater het riool in en heeft veel groen plaatsgemaakt voor steen. Voor de zomer heeft ons raadslid Maud van der Meer namens Gemeentebelang daarom een motie ingediend om dit te stimuleren met een subsidie. En in de afgelopen raadsvergadering is deze motie uitgewerkt in een verordening en door wethouder Ariane Zwarts voorgelegd aan de gemeenteraad. We zijn dan ook blij dat deze unaniem is aangenomen. Op deze manier kunnen inwoners zelf aan de slag met een bijdrage van de gemeente met bijvoorbeeld stenen eruit planten erin, met een regenton, een groen dak of een regenwatervijver.

Aandacht voor klimaat maakt dat we grote en kleine stappen zetten. We hopen dan ook dat er flink gebruik gemaakt gaat worden van deze nieuwe subsidie. Sterker nog, wat Gemeentebelang betreft mag de pot gauw leeg zijn want dan wordt er gebruik van gemaakt om met elkaar ons steentje bij te dragen aan het verminderen van hittestress en een groenere leefomgeving. Binnenkort zul je vanuit de gemeente meer van horen hoe je deze subsidie kunt aanvragen. Maar je kunt nu al beginnen met plannen maken! En heb je dat gerealiseerd? Stuur dan een foto van het resultaat naar info@gemeentebelang.org. De eerste vijf inzenders krijgen van ons nog een extra groene attentie!