Enerverende laatste gemeenteraad

Gemeentebelang: drukke periode tevreden afgesloten voor zomerreces

De zomervakantie is begonnen en dus ook het politieke zomerreces. Even geen commissie- en raadsvergadering maar tijd om uit te rusten en terug te blikken. Want het was, ondanks Corona, een heel drukke periode. Een periode die afgesloten werd met een enerverende laatste week met maar liefst twee raadsvergaderingen.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag werd de perspectiefnota behandeld. Een nota waarin we als gemeenteraad keuzes moesten maken hoe het gat van 1,7 miljoen, onder andere ontstaan door grote tekorten in het sociaal domein, te dichten. En waarin we in dezelfde week teleurgesteld werden door minister Ollongren van D66, die gemeenten op geen enkele manier tegemoet wil komen. Rood staan, dat mogen we straks, maar daar hebben we niks aan. Om de zorg te kunnen leveren hebben we gewoon meer geld nodig, geld dat we nu moeten zoeken op lokaal niveau en bij onze inwoners. Gemeentebelang is daar niet blij mee, want ondanks dat we een van de goedkoopste gemeenten blijven, zullen we dat gat zelf moeten zien te dichten. En dat doet zeer.

Francesco, Ariane, Maud en Johan

In de raadsvergadering van donderdag jl. hebben we een “Duivels Dilemma” ter sprake gebracht. Het samenvoegen van de ambtenaren van de ABG op één locatie was één van de agendapunten. Het voorstel was om dit te doen in Gilze in het Audax-gebouw. Hierdoor zou er efficiënter kunnen worden gewerkt en zou de dienstverlening voor onze inwoners toenemen. 

De pijn voor Gemeentebelang was dat de bestuurszetel en de raad ook zou verhuizen en dat onderzocht zou gaan worden wat er met het gemeentehuis in Rijen moet gebeuren. Deze twee punten gingen voor Gemeentebelang te ver zoals we je vorige week al lieten weten via het weekblad. Gemotiveerd heeft de fractie van Gemeentebelang dan ook tegen dit voorstel gestemd. Het raadsvoorstel is echter wel aangenomen, evenals in de gemeenteraad van Alphen-Chaam. De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft hetzelfde raadsvoorstel echter verworpen. Het is nu aan de ABG-directie en bestuur om te oordelen hoe nu verder te gaan.

Gemeentebelang kijkt terug op een roerig politiek jaar. Maar we zien dat de punten uit het coalitieprogramma gestaag ingevuld worden: centrumplan Gilze, herbestemming Margriethal/Tropical, aanleg fietsallee en snelfietsroute, uitvoering kwaliteitsplan groen en diverse projecten uit het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen, nieuwe school De Wildschut, vervanging kunstgrasvelden en versterking armoedebeleid zijn maar een greep vanuit diverse domeinen. Kortom, ondanks alle zorgen rondom gemeentelijke financiën mogen we tevreden zijn met deze resultaten. Resultaten die door het college en onze ambtelijke organisatie worden voorbereid richting gemeenteraad. “Want waar je woont, moet het goed zijn”. Gemeentebelang wenst iedereen een fijne en gezonde zomerperiode toe.