Verhuizing gemeentehuis houdt veel Rijenaren bezig

Gemeentebelang: drukbezochte Praat op Straat

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang al jaren elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te kunnen gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen en daarom hechten we veel waarde aan wat we op deze manier direct van onze inwoners te horen krijgen.

Afgelopen zaterdag waren we voorbereid op een drukke Praat op Straat. Susan, Maud, Guido en Henk Jan hadden extra koffie meegenomen met het oog op de aanstaande raadsvergadering over de mogelijke verplaatsing van het gemeentehuis naar het Audax-gebouw in Gilze. Inderdaad maakten veel inwoners van de gelegenheid gebruik om te laten weten wat ze van dit voornemen vinden. Het gaf ons de mogelijkheid om uit te leggen waarom dit voorstel is gedaan.

Veel inwoners geven aan dat één werkplek voor ambtenaren het beste is omdat reizen tussen drie gemeentehuizen tijd en kilometers kost maar ook omdat dat beter is voor de werkprestaties. De pijn zit voor veel inwoners in andere zaken. Men vindt het gemeentehuis een markant onderdeel van Rijen en kan zich niet voorstellen dat het gebouw verkocht en in het ergste geval gesloopt gaat worden. Of dat de ABG uiteindelijk geen stand houdt en het gemeentehuis voor niets gesaneerd is. Daarnaast vindt men dat de gemeente een waardige bestuurszetel moet hebben. Een plek waar een college zetelt en ontvangt, een raad haar besluiten neemt en een huwelijk wordt gesloten, zo’n plek hoort niet thuis op een industrieterrein. Of zoals iemand zei: gaan we dan de vlag hijsen op Veteranendag langs de snelweg? Misschien geeft dat laatste de gevoelens van veel Rijenaren het beste weer.

Praat op Straat met Henk Jan, Maud en Guido

Gemeentebelang heeft ook een nieuwsbrief met uitleg verstuurd naar onze leden. Ook hier kwam hetzelfde beeld naar voren; begrip voor het samenvoegen van ambtenaren op een plek maar niet voor het verplaatsten van het gemeentehuis. Net zoals bij Praat op Straat vindt men dit te snel gaan, wil beter onderzoek naar mogelijkheden waarbij gekeken wordt naar kleinere locaties en het gemeentehuis behouden kan blijven. Dit ook omdat velen denken dat thuiswerken door corona de standaard zal blijven. Een duivels dilemma noemde Gemeentebelang deze kwestie vorige week al. In dat kader is ons nu meer duidelijk geworden. Als Rijense partij zullen we de vele reacties van onze leden en andere Rijenaren niet negeren. Als fractie zullen we dit op een passende wijze naar voren brengen in de raadsvergadering van 9 juli.

Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.