Goede gesprekken op de jaarmarkt

Alles zat mee: een niet te koude ochtend voor de opbouwploeg, een herfstzon voor de marktmensen en een nat pak voor de afbrekers, maar die waren zo thuis om te drogen. En onze nieuwe jassen deden daarbij prima dienst. Dank voor alle complimenten over onze nieuwe jassen. De jassencommissie heeft inderdaad uitstekend werk geleverd.

Gemeentebelang kijkt terug op een prima jaarmarkt. Inwoners weten ons te vinden met hun vragen en opmerkingen. Gemeentebelang had bovendien een paar vragen om te peilen wat mensen van allerlei gemeentelijke zaken weten of vinden. En met een kaasblokje of een spekje was het contact snel gelegd.

Wat Gemeentebelang zo leuk vindt, is dat we op deze manier best veel informatie krijgen. We horen hoe iedereen over dingen denkt. En dat is voor ons ook weer belangrijk, want we zitten in de gemeenteraad en het college omdat we onze omgeving zo goed mogelijk willen maken.

Er zijn ook mensen die langs onze stand lopen en zeggen dat ze met politiek niets te maken willen hebben. Maar ze vinden wel dat er wat in hun buurt verbeterd moet worden. Tja, dat is nou precies waar plaatselijke politiek zich ook druk over maakt: je woonomgeving. Moet er iets aan gedaan worden, dan heb je daarbij toch echt de hulp van alle inwoners nodig. En daarom staat Gemeentebelang op de jaarmarkt, om met iedereen in gesprek te komen over zijn buurt.

Dit jaar hebben we drie vragen gesteld, omdat ook wij willen dat Gilze en Rijen een echt duurzame gemeente wordt.

De eerste vraag was of de gemeente een taak heeft bij het realiseren van een kinderboerderij. Een persoon vindt het geen taak van de gemeente, vier hadden niets ingevuld en de meesten vonden wel dat de gemeente moest helpen. Dat is duidelijk.

De tweede vraag ging over verdroging. Omdat zoveel voor -en achtertuinen tegenwoordig vol stenen worden gelegd, kan het water niet goed meer vastgehouden worden en verdroogt de grond. De andere kant is dat als er een keer een hevige regenbui is, dat dan het water in een keer wegloopt, het riool in. Helaas zijn onze riolen daar niet op berekend en dan krijg je een tijdelijk overstroming. Onze vraag was dan ook: moet de gemeente de verstening aanpakken of moet de riolering verbeterd worden?

Uit de gesprekken bleek dat niet iedereen ervan op de hoogte was dat verstening een probleem kan geven. De antwoorden waren ook divers. Iets minder dan de helft was voor de gemeentelijke optie: verstening aanpakken. Net niet de helft was voor betere riolering en de rest was voor beide opties. En één iemand schreef: allebei en snel.

De derde vraag ging over afval als grondstof en hoe die op te halen. Moet de gemeentewerf 4 mini-containers verstrekken en die ophalen – de duurste optie – of wijkcontainers plaatsen voor het restafval op maximaal 300 meter, de goedkoopste variant? Of moet de wijkcontainer op maximaal 200 meter staan, de iets duurdere variant? De overgrote meerderheid ging voor het restafval in een wijkcontainer op maximaal 200 meter

De uitslagen van deze enquête nemen we, zoals men van ons gewend is, mee in onze afwegingen. De meningen over de kinderboerderij en het afval zijn duidelijk. De verdroging door verstening vraagt wat meer overleg want uit de gesprekken blijkt dat best veel mensen daar nog nooit bij stilgestaan hadden.

Gemeentebelang heeft weer genoten van de gesprekken met tal van inwoners. Gemeentebelang heeft weer gevoeld dat veel mensen samen met ons vinden, dat waar je woont, het goed moet zijn. Wil je meer weten over Gemeentebelang? Of je mening geven. Of iets vragen. Dat kan allemaal op deze website. Ga naar Contact.