Nieuwe invulling marechausseekazerne in zicht!

Gemeentebelang is blij met de komst van 9 huurwoningen

De oude marechausseekazerne aan de Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen was al jaren rijp voor een nieuwe ontwikkeling. Het aanzicht van een pand dat niet meer goed onderhouden werd, was geen fijn gezicht in de buurt. Tegelijkertijd staan er op deze locatie ook veel bomen. Samen met het terrein van de Margriethal vormt dit gebied een groene long in de wijk.

De marechausseekazerne en de grond eromheen is van woonstichting Leystromen. De woonstichting wilde oorspronkelijk 13 huurwoningen op deze plaats realiseren. Dit plan riep bezwaren op bij omwonenden. Zij vonden het aantal woningen te groot en dat er daardoor teveel groen zou sneuvelen. Daarnaast waren zij bezorgd voor hun privacy omdat de woningen met kleine patio nagenoeg geen afstand hadden tot de nieuwe woningen. Deze bezwaren werden door de gemeenteraad en dus ook Gemeentebelang opgepakt.

Maud van der Meer en Ariane Zwarts voor de marechausseekazerne

In maart 2018 nam de raad een motie aan om tot een betere ontwikkeling en inrichting van het gebied te komen. Onze wethouder Ariane Zwarts is daarop met de omwonenden in gesprek gegaan om te kijken hoe we tot een beter plan konden komen. Als eerste idee werden de woningen omgedraaid zodat de tuinen niet aan elkaar zouden grenzen. Dat scheelt in geluid en inkijk. Met deze basis zijn de omwonenden en Leystromen samen verder gegaan om te komen tot een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Minder woningen betekent ook dat er meer ruimte is voor behoud van groen en minder verharding. Dat is niet alleen mooi voor de inrichting van deze hoek maar zo kan bijvoorbeeld hemelwater makkelijker infiltreren in de bodem om uitdroging van de bodem tegen te gaan. En we weten dat dit hard nodig is sinds onze gemeente in de zomer van 2019 de warmste gemeente van Nederland was. Kortom, we kunnen niet meer zonder dit soort maatregelen. Gemeentebelang is dan ook blij met de inzet van de omwonenden, Leystromen en Ariane namens de gemeente. Uiteindelijk wordt dit project nu een hele aanwinst voor de woonwijk Vijf Eiken.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat ook het terrein van de Margriethal/Tropical een invulling krijgt die duurzaam en passend is in de omgeving. Ook hier is de inbreng van omwonenden van belang, om zo tot een gezamenlijk gedragen plan te komen waar alle inwoners van Rijen nog jaren van kunnen genieten.

“Want waar je woont, moet het goed zijn.” Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.