Wie wil onze penningmeester worden?

De penningmeester van Gemeentebelang wordt door de leden als bestuurslid gekozen.  Als bestuurslid levert de penningmeester een algemene bijdrage aan de ontwikkeling van het partijbeleid. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de kas en de bankrekening van de partij. Het is geen moeilijke taak. Iedereen die zijn eigen financiën een beetje op orde weet te houden, kan het penningmeesterschap van een vereniging als Gemeentebelang aan.

Dit zijn de taken van onze penningmeester:

  • Bijhouden van inkomsten en uitgaven.
  • Innen van de contributie van de partijleden en van de jaarlijkse bijdragen van de raadsleden en de wethouder
  • Uitvoeren van betalingen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld zaalhuur, consumpties, kantoorartikelen en campagnemateriaal. Kortom, de bonnetjes afwerken.
  • Jaarlijks doet de penningmeester verslag van de stand van de financiën aan de algemene ledenvergadering. Een kascommissie uit de ledenvergadering controleert namens de partij of alles klopt.

Bestuursleden ontvangen geen salaris, maar de kosten die ze voor de partij maken worden uiteraard vergoed. Je krijgt een verantwoordelijke functie waarin je meer leert over onze samenleving, over de werking van de democratie en de gemeentepolitiek. Je zult met je werk bijdragen aan het waarmaken van de leus van de Gemeentebelang: waar je woont, moet het goed zijn!

Lijkt het je iets of wil je meer weten? Maak dan een afspraak met onze voorzitter Desirée Willems. Bel 06 38038475 of stuur een e-mail naar voorzitter@Gemeentebelang.org. En ben je geen lid van Gemeentebelang? Bel dan toch maar! Je voelt je vast bij ons thuis.