Inwoners weten ons te vinden!

De vergaderingen van Gemeentebelang zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen er welkom is om met ons te komen praten over wat er allemaal in onze gemeente aan de hand is. En men weet ons te vinden!

Op woensdag 20 januari was de eerste vergadering van Gemeentebelang na het kerstreces. In de Boodschap, in zaal 16, meldden zich twee Rijenaren om hun problemen te bespreken met onze raads- en commissieleden. Een goed begin van het nieuwe jaar! We konden ruim aandacht besteden aan de problemen die ons werden voorgelegd. We zijn blij dat inwoners gebruik maken van de mogelijkheden om in contact te komen met Gemeentebelang.

Gemeentebelang vindt communicatie met inwoners erg belangrijk. Daarom zijn onze vergaderingen openbaar. Iedereen kan naar onze onze bijeenkomsten komen om te luisteren, om mee te praten, om zaken in te brengen en om te overleggen over wat de gemeente doet of moet doen.

Iedereen in Gilze en Rijen weet het: waar je woont, moet het goed zijn. En samen met Gemeentebelang kun je daar een bijdrage aan leveren. Op 11 februari om 19.00 uur is het volgende fractieoverleg in de Boodschap te Rijen. En elke inwoner, lid of geen lid, is daarbij van harte welkom.

Elders op deze website vind je uitgebreide informatie over de plannen en de mensen van Gemeentebelang. Je kunt je via de site ook aanmelden voor het lidmaatschap. Dat kost je maar zeven euro per jaar. Kijk bovendien eens in de agenda. Daarin staat wanneer en waar we bij elkaar komen.