Aan de omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet

Beste omwonenden van zwembad Tropical en sporthal Margriet,

Volgend jaar begint de bouw van het nieuwe zwembad met sporthal achter de Vliegende Vennen. Het wordt tijd om na te gaan denken over wat er met het oude zwembad moet gebeuren en met de huidige sporthal. De betrokkenen bij de ontwikkelingen zijn ook de buurtbewoners. Gemeentebelang wil graag weten wat zij willen.

Als het zwembad straks overbodig is, gaat er heel wat in de woonwijk Vijf Eiken veranderen. Op dit moment staat er nog niets vast. Daarom vinden wij het nu het juiste moment om bij iedereen in de omgeving van het oude zwembad te informeren welke ideeën of wensen men heeft.

Moet het zwembad gesloopt worden? Moet er meer groen gaan komen en/of een speelplaats? Is er extra parkeerruimte nodig of moeten er nieuwe woningen komen? Of wil men een andere bestemming voor het huidige zwembad? Wat wil jij?

De sporthal zou kunnen blijven: er moet immers een sportgelegenheid blijven voor de gymlessen van de scholen in de buurt. Maar dat kan ook in een gymzaal. Er zijn dus veel mogelijkheden en combinaties om over na te denken, want de sporthal kan natuurlijk ook gerenoveerd worden, maar dan zonder zwembad en horeca.

Kortom, het is tijd om te horen wat iedereen in de buurt ervan vindt! Laat je het ons weten? Gemeentebelang komt in de kerstvakantie bij je langs, maar ook op onze website en onze facebook-pagina kun je je wensen en je ideeën kwijt. Of mail naar: secretariaat@gemeentebelang.org

Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Hartelijke groet,

namens de fractie van Gemeentebelang, Johan Manders

Actie Torenlicht: ook Gemeentebelang adopteerde een ledlamp

Al enige jaren waren de vier uurwerken van de Maria Magdalenakerk onverlicht. Een voor een vielen de lampen in de loop van de tijd uit zodat het bestuur moest besluiten om de verlichting dan maar geheel uit te schakelen. En wat een verschil: het baken was weg, de tijd was in het donker niet meer af te lezen. Wat een gemis!

Het bestuur van de parochie heeft het er niet bij laten zitten. In september werden we verrast met de crowd-funding actie Torenlicht…  “LED it be”. Een actie om maar liefst 152 ledlampen te doneren om zo de uurwerken weer verlicht te krijgen. Deze geweldige campagne ging ook aan Gemeentebelang niet ongemerkt voorbij. De kerktoren is een beeldbepalend Rijens monument en we wilden er graag ons steentje aan bijdragen om dat in ere te herstellen. Daarbij was de actie niet alleen opgezet voor en door inwoners, maar ook was gedacht aan duurzame ledverlichting. Kortom, voor Gemeentebelang alle reden om ook een lamp te adopteren.

Omdat we er vroeg bij waren, konden we kiezen welke lamp het dan moest worden. ‘Onze lamp’ werd nummer 20 aan de zuidzijde. Waarom 20? Twintig is een mooi getal, omdat het de som is van de cijfers van het oprichtingsjaar van Gemeentebelang. Het is een lamp op een wijzer, omdat deze net als Gemeentebelang altijd vooruit gaat. Het is een nummer dat tussen alle cijfers staat, net zoals Gemeentebelang tussen onze inwoners wil staan. En waarom we voor de zuidzijde gekozen hebben? Dat is voorlopig het geheim van Gemeentebelang.

Kortom, we hebben enorm veel waardering voor het parochiebestuur, voor alle vrijwilligers en al die anderen die hebben bijgedragen aan het slagen van deze actie. Gemeentebelang heeft met veel plezier deelgenomen aan ‘Torenlicht… LED it be’

Daar is ie dan: de begrotingswebsite van Gilze en Rijen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwam Gemeentebelang met het idee om de gemeentelijke financiën in een nieuw jasje te steken. In een kleine commissie werden de vernieuwende ideeën van de VNG-commissie Depla (Vereniging Nederlandse Gemeenten) doorgenomen. Conclusie: het moet toch mogelijk zijn de burger ook digitaal inzicht te geven in het huishoudboekje van de gemeente!

Tijdens de begrotingsbehandelingen in de commissie Middelen en in speeches van fractievoorzitter Johan Manders hebben we gewezen op gemeenten die al een ‘begrotingsapp’ op hun website hadden geïnstalleerd. Wethouder Financiën en de financiële ambtenaren van de gemeente waren vooraleerst niet enthousiast. Maar in de jaarstukken 2013 kwamen al de eerste ‘kleurtjes’, voornamelijk rood en groen, om aan te geven hoe een bepaalde post of programma er voorstond. Het was de eerste aanwijzing dat er in de presentatie van de gemeentelijke financiële stukken veranderingen op til waren. Je kon redelijk gemakkelijk zien of een bepaald programma extra aandacht nodig had. In 2015 hebben we onze ‘begrotingsapp’-wensen nog eens herhaald.

Het proces van planning en controle (de P&C-cyclus) van de gemeente Gilze en Rijen is op zichzelf toereikend om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. Maar voor de burger is het geen transparant financieel overzicht.

We formuleerden begin maart 2015 drie wensen:

  • Wens 1: De huidige P&C-cyclus zou wat betreft zijn presentatie helderder en inzichtelijker gemaakt moeten worden. Het is noodzakelijk om meer grafieken, indicatoren en kengetallen toe te voegen.
  • Wens 2: De begroting en jaarrekening in extenso op de website van de gemeente publiceren.
  • Wens 3: Uitleg geven over de in- en uitgaven van de gemeentelijke financiën. (zie 2)

Ondertussen was het voorstel van de commissie Depla in de VNG aangenomen en men ging werken aan nieuwe regels voor een begrijpelijkere begroting. Nu in 2016 komt de gemeente Gilze en Rijen met een spiksplinternieuwe website, waarmee je als burger wegwijs kunt raken in de gemeentelijke financiën.

En daar is hij dan (KLIK): De begrotingswebsite van Gilze en Rijen

De website in de vingers krijgen vergt wel wat oefening, maar u als burger bent nu in staat het begrotingsproces zelf in kaart te brengen en te volgen. De wethouder Financiën en de financiële ambtenaren zijn in de afgelopen periode enthousiast geworden. Dat is winst, want de gemeentelijke website is weer een beetje transparanter geworden. Het kost enige politieke tijd, maar dan krijg je ook wat.

We hopen wel dat we in de toekomst op de financiële overzichten in kunnen zoomen, dat maakt het geheel nog inzichtelijker.

Ben Beljaars

Jongeren in jeugdhulp: “Praat met en niet over ons!”

Jeugdhulp is een taak van de gemeente. Die moet de leiding nemen. Gemeentebelang organiseerde daarom een gespreksavond waarin jongeren over hun ervaringen met jeugdhulpverlening gingen vertellen.

De deelnemers waren te gast in het Rijense Jongerencentrum A16. Aanwezig waren mensen van politieke partijen, van de gemeente en van allerlei organisaties die met en voor jongeren werken. Marion Patist van Gemeentebelang heette iedereen welkom, vooral de twee leden van de Jeugdraad van Kompaan en De Bocht: Maaike en Desteny. De leden van die jeugdraad timmeren aan de weg. Ze laten van zich horen bij instanties, gemeenten, maar ook in Den Haag. Zij vinden dat er te veel over jongeren wordt gepraat en te weinig met hen!

Wat verwachten jongeren van de jeugdhulp?

Het belangrijkste voor een jongere is een veilige omgeving, een plek waar je niet bang hoeft te zijn en een omgeving die stabiliteit biedt. Dat laatste gaat niet altijd goed in de opvang. Je bent net gewend aan je nieuwe omgeving, en dan moet je verhuizen. Begeleiders gaan en komen: een nieuwe voogd, een nieuwe groepsleider. En dan weer je verhaal vertellen en niet iedereen gelooft jouw kant van het verhaal. Je wordt niet altijd geaccepteerd zoals je bent.
Een jongere in de hulpverlening krijgt ook financiële problemen. Er wordt een spaarpotje aangelegd voor als je op kamers gaat. Dat wordt echter niet meer aangevuld zodra je ergens een bijbaantje hebt of als je studiefinanciering of een erfenis krijgt. Sommigen hebben voldoende kleren omdat ze die van thuis meekregen, maar als je een winterjas nodig hebt en je ouders werken niet mee, dan moet je je spaarpot aanspreken. En je hebt toch echt wel een buffer nodig als je 18 wordt en op eigen benen moet gaan staan.

En als een jongere 18 wordt?

De overgang van onder de achttien naar boven de achttien levert flink wat problemen op. Jongeren moeten het dan ineens zelf maar uitzoeken. En het is helemaal niet duidelijk bij wie ze moeten zijn voor hulp. Desteny vertelde over haar angsten: “Heb ik straks een diploma? Wordt mijn vervolgstudie betaald? Hoe kom ik straks rond? Waar vind ik een kamer? Wie kan me helpen als ik vragen heb, als ik er niet uitkom? Waar moet ik aankloppen?”
Maaike vertelde hoe over haar gang langs instanties. Bij de instelling konden ze niet vertellen waar ze moest zijn. Bij Jeugdzorg werd de telefoon niet opgenomen. Op naar de gemeente. De ambtenaar van de gemeente wist het niet, maar zou het uitzoeken. Het IMW (maatschappelijk werk) in Tilburg verwees haar van de ene naar de andere vestiging en uiteindelijk wist de gemeente na een week toch het juiste adres voor haar te vinden. En al die tijd onzekerheid! De angst op straat terecht te komen.

Duidelijk werd dat allerlei mensen die bij jeugdzorg betrokken zijn te weinig beseffen wat zo’n jongere doormaakt. In gesprekken met hulpverleners krijgen ze van alles te horen. Maar wat is voorgespiegeld kan niet altijd waar worden gemaakt. Hulpverleners, beleidsmensen, ze hebben een eigen taal ontwikkeld met allerlei termen en afkortingen en vaak nog in lange en moeilijke zinnen. Maaike en Desteny willen een andere aanpak. Duidelijke afspraken. Heldere taal. En jongeren moeten er veel meer bij worden betrokken, moeten meepraten en meebeslissen

Maaike en Desteny kregen aan het eind van de avond een flink applaus. Iemand vroeg nog waarom ze dit deden. Hun antwoord was helder, zoals die hele avond: “Om te zorgen dat de jeugdzorg beter wordt, dat voogden en begeleiders beter naar ons, jongeren, luisteren. Om te zorgen dat er een betere overgang komt van de instelling naar zelfstandig wonen. De hulp mag dan niet stoppen, want we kunnen het nog niet alleen!”

Kortom, voor de beleidsmakers en -uitvoerders is er nog flink wat te doen! Want waar je woont, moet het ook voor jongeren goed zijn!

De plannen voor de N282 zijn verbeterd!

Over verandering en verbreding van de provinciale weg tussen Hulten en afslag Vijf Eiken, de N282, is jarenlang gediscussieerd. Uiteindelijk ligt er een plan waar Gemeentebelang vertrouwen in heeft. In de commissie Ruimte werd de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente besproken. In deze overeenkomst staan de afspraken Wie gaat wat doen? Maar vooral ook: wie gaat wat betalen?

Gemeentebelang vond het belangrijk om Hulten autoluw te maken. Hulten zou dan niet meer doorsneden worden door deze weg. En dat zou de leefbaarheid en veiligheid daar enorm verbeteren.

Over de verbreding van de N282 was Gemeentebelang op twee punten kritisch. Het kostte de gemeente te veel geld en de Vijf Eikenweg zou daardoor te druk worden.

De gemeente moest oorspronkelijk ongeveer 1,9 miljoen aan de verbreding bijdragen! In die tijd stond Gilze en Rijen voor de grote uitdaging van de drie decentralisaties. Gemeentebelang vond dat dit bedrag beter gereserveerd kon worden voor onze zorgtaken. Uit de overeenkomst met de provincie blijkt nu dat de gemeente uiteindelijk € 70.000, – bij moet dragen. Een beduidend positiever resultaat.

Een tweede heikel punt was dat Gemeentebelang zich zorgen maakte over de fuikwerking die zou ontstaan bij kruispunt de Vijf Eiken met alle opstoppingen en verkeersproblemen van dien. De afgelopen tijd zijn de plannen verbeterd. Zo is er nu bijvoorbeeld sprake van ondertunneling van de spoorwegovergang Vijf Eiken. Met de ontwikkelingen in de spoorzone wordt rekening gehouden. Voor dit laatste wordt inmiddels ook al een financiële buffer aangelegd. Gemeentebelang gaat ervan uit dat de kruispunten met de Vijf Eikenweg en met de Julianastraat zodanig in de uitwerking worden meegenomen dat we zeker kunnen zijn van een goede en veilige verkeersafwikkeling.

Gemeentebelang weet dat dit alles nog veel tijd en inzet zal kosten, maar we gaan er van uit dat dit plan voor de N282 als uitgangspunt vastgehouden zal worden.

Meer weten over Gemeentebelang of wil je reageren? Kijk verder op deze website en laat van je horen. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Jongeren vertellen hun verhaal

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Dat gaat niet altijd goed. En dan moet de samenleving ingrijpen. De gemeente heeft die taak en ze werkt daarin samen met jeugdzorginstellingen. “Kompaan en De Bocht” in Goirle is zo’n instelling. Die heeft een jongerenraad die actief de belangen behartigt van de kinderen en de jongeren die daar worden opgevangen en geholpen. Eind 2015 hoorde ons raadslid Marieke Bosscher hun boodschap: “Grijp op tijd in en denk ook aan jongeren in de jeugdhulp die 18 jaar worden.” Marieke was zo onder de indruk van hun verhaal dat zij, samen met de jongeren, hun verhaal met u willen delen.

 

Hoe werkt de jeugdzorg?

De gemeente Gilze en Rijen moet zorgen dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Is er een vraag naar jeugdhulp dan geeft bijvoorbeeld een intern begeleider op school, het maatschappelijk werk of een huisarts advies over welke hulp kan worden aangeboden. Het Sociaal team van de gemeente Gilze en Rijen moet dan aan de slag.

De problemen zijn heel verschillend. Er kan sprake zijn van opvoed-, opgroei-, ontwikkelings-, gedrags- of veiligheidsproblemen binnen gezinnen. Bij de signalering en aanpak van deze problemen kunnen allerlei instanties betrokken zijn. Denk aan artsen, politie, kinderbescherming, justitie, scholen en maatschappelijk werk. De ernst van de problemen kan verschillen.

Als de benodigde zorg te specialistisch is, verwijst het Sociaal team van de gemeente kinderen door naar gespecialiseerde jeugdzorginstellingen die grotere gebieden bedienen. Een daarvan is “Kompaan en De Bocht”. De Gemeente Gilze en Rijen werkt daarin samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Zij kopen gezamenlijk de jeugdhulp in.

Als een jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt de jeugdhulp die de gemeente biedt. En dan komen veel jongeren in de problemen. Daarover willen de jongeren van de jeugdraad met ons praten.

 

In gesprek

Gemeentebelang heeft een bijeenkomst gepland om in gesprek te komen met de jongeren van Kompaan en De Bocht. Vertegenwoordigers van het sociaal team en van de gemeente Gilze Rijen zijn erbij.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december van 19.30 uur tot 21.00 uur in Jongerencentrum A16, A. Adriaansepad 16, Rijen. Er is plaats voor 30 deelnemers. Aanmelding graag voor 4 december via e-mail aan marion@gemeentebelang.org. Want waar je woont, moet het ook voor alle jongeren goed zijn!

Bijdrage Gemeentebelang Programmabegroting 2017

Geachte voorzitter, college, beste collega’s van de raad,

Na de kantelingen van de afgelopen jaren waaronder jeugd en WMO is nu de beurt aan de kanteling van de begroting.

Voor ons ligt een nieuwe opzet zoals deze is voorgeschreven door het rijk. Een van de doelen is om deze begroting vergelijkbaarder te maken, transparanter en dus werkbaarder. We danken voor de totstandkoming van deze begroting en de daarmee gepaard gaande inspanningen. U hebt echter aan de vragen van GB kunnen opmaken dat wij zoekende zijn. Zoekende naar wat deze cijfers nou eigenlijk betekenen en op welke manier zij in de (nabije) toekomst kunnen bijdragen aan het uitvoeren van onze taak als raad. Met andere woorden op welke manier stellen wij kaders vanuit deze begroting, op welke manier controleren wij dat?
Om tot die taakvervulling te kunnen komen hebben wij ons bezig gehouden met de betekenis van deze begroting. Zoals reeds eerder gezegd is deze begroting van een nieuwe opzet voorzien. Het is er ons inziens echter niet direct transparanter op geworden doordat direct de septembercirculaire is verwerkt in de begroting. Mogelijk is het wel te begrijpen als we zonder de septembercirculaire tot de slotsom zouden komen dat we onze ambities niet zouden kunnen verwezenlijken zonder iets extra’s te doen. Ik breng in herinnering dat tijdens de perspectiefnota is ook al uitgesproken dat zo nodig de OZB boventrend-matig verhoogd zou moeten kunnen worden. Door de toevoeging van de (gunstige) septembercirculaire is deze mogelijke maatregel niet nodig. In die zin begrijpelijk dat de septembercirculaire is toegevoegd.
Het maakt er ons werk als raad niet gemakkelijker op. Je wilt namelijk volgend jaar weer terugkijken naar het vorige jaar als orienteringspunt, zeker als dat orienteringspunt nieuw is. De kans dat we volgend jaar een begroting krijgen waar de septembercirculaire niet is verwerkt is vele malen groter. Dit jaar is een uitzondering te noemen. Vraag is dan ook hoe nu met deze begroting om te gaan?
Weer terugkomend op onze vragen mbt begroting 2017 was het onze behoefte om zicht te krijgen op de betekenis van de wijzigingen en zicht te krijgen op cijfermatige ontwikkelingen in de komende jaren.
Ik noem enkele dilemma’s: In welke verhouding staat het eigen vermogen van de gemeente tot de ambities die zijn uitgesproken in de coalitie en oppositie? We praten steeds over weerstandsvermogen maar ook daarvan bestaat de vraag wat nou de betekenis van weerstandsvermogen is en hoe de veranderde opzet van begroting dit mogelijk veranderd. De geruststellende woorden op onze vragen zijn in die zin niet voldoende. We hebben niet behoefte aan geruststellende woorden maar behoefte aan objectieve info die ons voedt en aan de hand waarvan we kaders kunnen stellen, controleren enz.
Als Gb zou ik de collega’s van de andere fracties willen vragen met ons mee te denken over de wijze waarop we in het komende jaar stappen kunnen zetten om cijfers objectief te krijgen aan de hand waarvan we verder kunnen. Ook om helder te krijgen wat nu een werkbaar eigen vermogen is?
Of bovenstaande direct te maken heeft met het gegeven dat we voor het eerst in een begroting niet werken met PM posten, zoals in motie was verzocht, maar met onderbouwde bedragen. Het gevolg is dat er nu bedragen in staan die, zoals ook omschreven zijn, een aanname zijn en niet, zoals bijvoorbeeld in ons coalitie-accoord is vastgelegd, goed onderbouwd en beargumenteerd. Als GB erkennen we de spagaat die er zo ontstaat. We willen duidelijkheid maar creëren mogelijk meer onduidelijkheid. Onze behoefte is om in de aankomende periode de discussie aan te gaan op welke manier we dit kunnen oppakken. Daarbij ga ik er van uit dat iedereen die hier aanwezig is zo goed mogelijk geïnformeerd wil worden om een zorgvuldig mogelijk afgewogen mogelijk besluit te kunnen nemen. Let op: Dit is geen verwijt of afschuiven van verantwoordelijkheid maar een basale vraag naar duidelijkheid/samenwerking. GB wil niet dat op basis van aannames belangrijke begrotingsbesluiten worden genomen.
Nog als afsluiting terug naar dit voorbeeld: De impact van de cijfers is groot: Er worden bedragen aan gekoppeld, bijv: Margriethal van 2 milj. Dat bedrag gaat van weerstandsvermogen af, zo ook de andere bedragen. Je kunt ook besluiten dat het minder is, betekent een beter weerstandsvermogen, ook meer geld wat weer betekent slechter weerstandsvermogen. Ik wil het college verzoeken initiatieven te ondernemen om hierover duidelijkheid te creëren. Voor nu zal GB nadenken over het standpunt mbt bedragen die genoemd worden en mogelijk met voorstellen te komen hoe er mee om te gaan.

Voorzitter, in ons coalitieprogramma hebben we aangegeven dat we straten aanpakken waar de doorstroming of de verkeersveiligheid in het geding is. We maken ons op dit moment dan ook grote zorgen over de kruising Hannie Schaftlaan met de Mosstraat. Een kruising waar, als we het goed hebben geteld, inmiddels 13 aanrijdingen hebben plaats gevonden met minimaal 14 gewonden in de afgelopen vijf jaar. Ons inziens voldoet hij daarmee aan de zogenaamde blackspot-criteria en indien u onze mening niet deelt, laat het dan helder zijn dat deze kruising aandacht verdiend van ons. We zijn het met iedereen eens dat verkeersdeelnemers ook zelfstandig een aandeel hebben in het verkeer, tegelijkertijd willen we ook dat wegen infrastructureel dusdanig zijn aangepakt, dat het daaraan niet kan liggen. We dienen dan ook om een amendement in voor deze kruising, waarbij de nu gevoteerde gelden van de bochten van de Mary Zeldenrustlaan en het bedrag dat overblijft van het fietspad aan de Tilburgsebaan over te hevelen naar deze kruising zodat er een rotonde kan worden gerealiseerd.
Wat ons betreft heeft de situatie aan de Mosstraat een grotere prioriteit dan Mary Zeldenrustlaan en ook een groter maatschappelijk belang. Door overheveling van deze bedragen zullen er middels ons voorstel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de rotonde te realiseren. Dat een rotonde meer tijd kost weegt niet op tegen het rendement. Daarnaast is de effectiviteit van de bajonetkruising eveneens een traject wat langer duurt en waarvan het effect aantoonbaar aanmerkelijk kleiner zal zijn.
In combinatie veiligheid en prioriteit wil ik ook gebruik maken om ons standpunt te verhelderen aangaande de aanpak van het Raadhuisplein. Wij zijn het eens om de plannen in de ijskast te stoppen tot helder is wat de impact is van de ondertunneling van de Oosterhoutseweg. Liever later geld uitgeven dan nu geld weggooien.

Voorzitter, Na het verdrag van Kyoto en vorig jaar Parijs, zijn er vorige week afspraken gemaakt in Rotterdam bij de klimaattop. We hebben prima ambities gehoord waarbij overheden, bedrijven en instellingen de handen in 1 slaan en willen gaan voor een duurzame wereld. Doelstelling van dit alles is om ervoor te zorgen dat de aarde maximaal 1.5 graden opwarmt. Voorzitter, wij vroegen onszelf af wat wij als gemeente Gilze en Rijen gaan betekenen voor het klimaat. Met de toevoeging van duurzaamheid in elk raadsvoorstel, staan we er elke keer bij stil. Met de vervanging van de straatverlichting voor LED, hebben we een goede stap gemaakt, maar als Gemeentebelang zouden we het toejuichen dat wij als raad dit onderwerp nu eens als raads-overstijgend gaan zien. Rondom het onderwerp duurzaamheid en klimaat zouden we de politieke richtingen los moeten laten en er gewoon voor moeten gaan…. Als voorbeelden wil ik nu al noemen wijken waar geen gas meer wordt aangelegd en centrumplannen die voorzien worden van groene daken met zonnepanelen, misschien is zelfs twee centrumplannen met 0 op de meter….. Wij horen graag hoe de collega fracties hiernaar kijken en hoe het college dit wilt zien…

Voorzitter,

bij aanvang van mijn betoog heb ik het woord kanteling genoemd. Het is tijd voor een kanteling als het gaat om de begroting: Ik heb u meegenomen naar de vragen waar wij volgens GB voor staan, welke behoeftes wij daarbij hebben en welke overdenkingen we daarbij hebben. DE oplossing hebben we niet, maar we hebben wel een betrokken raad. Ik verzoek collega’s mee te denken en samen met GB stappen te zetten die onbekend zijn maar ons zullen helpen onze taak naar best vermogen uit te voeren.
Voorzitter we hebben u ook laten horen welke verkeersveilige prioriteit wij willen stellen en wij hebben u laten horen welke rol wij duurzaamheid geven in de komende periode.
Mogelijk niet voldoende benadrukt is het gegeven dat we als GB trots zijn een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde gemeente. Stappen zijn opbouwend maar zoeken naar een volgende fase, zoals eerder genoemd aanvullende kanteling.

Voor nu dank ik u allen voor uw aandacht.