Daar is ie dan: de begrotingswebsite van Gilze en Rijen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwam Gemeentebelang met het idee om de gemeentelijke financiën in een nieuw jasje te steken. In een kleine commissie werden de vernieuwende ideeën van de VNG-commissie Depla (Vereniging Nederlandse Gemeenten) doorgenomen. Conclusie: het moet toch mogelijk zijn de burger ook digitaal inzicht te geven in het huishoudboekje van de gemeente!

Tijdens de begrotingsbehandelingen in de commissie Middelen en in speeches van fractievoorzitter Johan Manders hebben we gewezen op gemeenten die al een ‘begrotingsapp’ op hun website hadden geïnstalleerd. Wethouder Financiën en de financiële ambtenaren van de gemeente waren vooraleerst niet enthousiast. Maar in de jaarstukken 2013 kwamen al de eerste ‘kleurtjes’, voornamelijk rood en groen, om aan te geven hoe een bepaalde post of programma er voorstond. Het was de eerste aanwijzing dat er in de presentatie van de gemeentelijke financiële stukken veranderingen op til waren. Je kon redelijk gemakkelijk zien of een bepaald programma extra aandacht nodig had. In 2015 hebben we onze ‘begrotingsapp’-wensen nog eens herhaald.

Het proces van planning en controle (de P&C-cyclus) van de gemeente Gilze en Rijen is op zichzelf toereikend om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. Maar voor de burger is het geen transparant financieel overzicht.

We formuleerden begin maart 2015 drie wensen:

  • Wens 1: De huidige P&C-cyclus zou wat betreft zijn presentatie helderder en inzichtelijker gemaakt moeten worden. Het is noodzakelijk om meer grafieken, indicatoren en kengetallen toe te voegen.
  • Wens 2: De begroting en jaarrekening in extenso op de website van de gemeente publiceren.
  • Wens 3: Uitleg geven over de in- en uitgaven van de gemeentelijke financiën. (zie 2)

Ondertussen was het voorstel van de commissie Depla in de VNG aangenomen en men ging werken aan nieuwe regels voor een begrijpelijkere begroting. Nu in 2016 komt de gemeente Gilze en Rijen met een spiksplinternieuwe website, waarmee je als burger wegwijs kunt raken in de gemeentelijke financiën.

En daar is hij dan (KLIK): De begrotingswebsite van Gilze en Rijen

De website in de vingers krijgen vergt wel wat oefening, maar u als burger bent nu in staat het begrotingsproces zelf in kaart te brengen en te volgen. De wethouder Financiën en de financiële ambtenaren zijn in de afgelopen periode enthousiast geworden. Dat is winst, want de gemeentelijke website is weer een beetje transparanter geworden. Het kost enige politieke tijd, maar dan krijg je ook wat.

We hopen wel dat we in de toekomst op de financiële overzichten in kunnen zoomen, dat maakt het geheel nog inzichtelijker.

Ben Beljaars