Jongeren vertellen hun verhaal

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Dat gaat niet altijd goed. En dan moet de samenleving ingrijpen. De gemeente heeft die taak en ze werkt daarin samen met jeugdzorginstellingen. “Kompaan en De Bocht” in Goirle is zo’n instelling. Die heeft een jongerenraad die actief de belangen behartigt van de kinderen en de jongeren die daar worden opgevangen en geholpen. Eind 2015 hoorde ons raadslid Marieke Bosscher hun boodschap: “Grijp op tijd in en denk ook aan jongeren in de jeugdhulp die 18 jaar worden.” Marieke was zo onder de indruk van hun verhaal dat zij, samen met de jongeren, hun verhaal met u willen delen.

 

Hoe werkt de jeugdzorg?

De gemeente Gilze en Rijen moet zorgen dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Is er een vraag naar jeugdhulp dan geeft bijvoorbeeld een intern begeleider op school, het maatschappelijk werk of een huisarts advies over welke hulp kan worden aangeboden. Het Sociaal team van de gemeente Gilze en Rijen moet dan aan de slag.

De problemen zijn heel verschillend. Er kan sprake zijn van opvoed-, opgroei-, ontwikkelings-, gedrags- of veiligheidsproblemen binnen gezinnen. Bij de signalering en aanpak van deze problemen kunnen allerlei instanties betrokken zijn. Denk aan artsen, politie, kinderbescherming, justitie, scholen en maatschappelijk werk. De ernst van de problemen kan verschillen.

Als de benodigde zorg te specialistisch is, verwijst het Sociaal team van de gemeente kinderen door naar gespecialiseerde jeugdzorginstellingen die grotere gebieden bedienen. Een daarvan is “Kompaan en De Bocht”. De Gemeente Gilze en Rijen werkt daarin samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Zij kopen gezamenlijk de jeugdhulp in.

Als een jongere met jeugdhulp 18 jaar wordt, stopt de jeugdhulp die de gemeente biedt. En dan komen veel jongeren in de problemen. Daarover willen de jongeren van de jeugdraad met ons praten.

 

In gesprek

Gemeentebelang heeft een bijeenkomst gepland om in gesprek te komen met de jongeren van Kompaan en De Bocht. Vertegenwoordigers van het sociaal team en van de gemeente Gilze Rijen zijn erbij.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december van 19.30 uur tot 21.00 uur in Jongerencentrum A16, A. Adriaansepad 16, Rijen. Er is plaats voor 30 deelnemers. Aanmelding graag voor 4 december via e-mail aan marion@gemeentebelang.org. Want waar je woont, moet het ook voor alle jongeren goed zijn!