Afscheid onder bijzondere omstandigheden

Gemeentebelang: burgemeester Boelhouwer bedankt!

“Nu alle ceremoniële activiteiten rond het vertrek van burgemeester Boelhouwer door het uitbreken van het coronavirus niet plaats kunnen vinden willen wij namens Gemeentebelang toch van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken” zegt Johan Manders, fractievoorzitter van Gemeentebelang.

burgemeester Boelhouwer (foto Jacomijn Dijkers)

“Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad. Gedurende deze hele periode heb ik als fractievoorzitter van Gemeentebelang met burgemeester Boelhouwer, als voorzitter van de gemeenteraad, te maken gehad.” Johan vertelt verder: “Ik ben van mening dat burgemeester Boelhouwer belangrijk is geweest voor de gemeente Gilze en Rijen. Onze gemeente kent bijzondere aspecten zoals de aanwezigheid van de militaire vliegbasis, het asielzoekerscentrum en de drukke spoorverbinding. Bij al deze onderwerpen was hij betrokken als burgemeester en als burgervader. Als burgemeester en bestuurder heeft hij gezorgd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid nam voor de zorg voor de opvang van asielzoekers. Als burgervader heeft hij oog gehad voor de belangen van onze inwoners als het gaat om veiligheid. En in zijn rol als burgervader heeft hij dat tot op het laatst laten zien nu iedereen getroffen wordt door de coronacrisis. Door middel van een mooi filmpje heeft hij zich tot onze inwoners gewend om zijn betrokkenheid te tonen. Een gebaar dat we nu nodig hebben voor onze inwoners van deze gemeente”aldus Johan.

“Deze burgemeester zal ook in mijn geheugen blijven als de voorvechter van bestrijding van criminaliteit door zijn aanpak van illegale wietteelt,” vervolgt Johan. “Hij was een van de eerste burgemeesters in het land die het Damoclesbeleid ook echt ging uitvoeren. Geen woorden maar daden, wat leidde tot het sluiten van vele locaties waar vaak onder heel gevaarlijke omstandigheden wiet gekweekt werd. Dat hij hierdoor meermalen is bedreigd, heeft hem niet kunnen weerhouden stand te houden. Integendeel, hij schroomde niet om ook op landelijk niveau hier aandacht voor te vragen. Het resulteerde in een aanpak waarbij hij streng en toch rechtvaardig optrad.”

Gemeentebelang heeft een burgemeester gezien die graag in contact kwam met onze burgers en daar ook alle tijd voor nam. Hij wilde graag weten wat er speelt in onze gemeenschap om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wij vinden het erg jammer dat hij niet met de geplande feestelijke activiteiten geëerd kon worden. Het is niet anders in deze moeilijke tijd en we hopen dat er toch een ander moment kan zijn om burgemeester Boelhouwer op een passende manier onze erkentelijkheid te kunnen uitspreken voor zijn inzet voor Gilze en Rijen. Namens Gemeentebelang danken wij hem voor nu en, zoals Johan zegt: “Het ga u en uw naasten goed!”