De coronacrisis raakt iedereen

Gemeentebelang: hoe ziet de agenda van onze wethouder er nu uit?

Normaal gesproken hebben we bij Gemeentebelang veel contact met elkaar en met onze wethouder Ariane Zwarts. Maar nu raads- en commissievergaderingen, onze Algemene Ledenvergadering en andere afspraken zijn geannuleerd, spreken we elkaar toch minder. Ook het werk in de gemeente is drastisch veranderd. Daarom vroegen we Ariane: wat heb je gedaan afgelopen week en hoe ziet je agenda er nu uit?

“Mijn agenda ziet er leeg uit”, begint Ariane te vertellen. “Afspraken zijn afgelast of verzet maar toch gaan er ook zaken wel door. Ik heb met ambtenaren veel contact via mail, telefoon of digitaal vergaderen. Iedereen werkt vanuit huis dus veel kan ook doorgaan, denk bijvoorbeeld aan de gebiedsvisie Tropical-Margriethal of de verordening WMO. Maar het gaat wel minder snel, er zijn collega’s ziek, externe partijen zijn niet bereikbaar of bepaalde informatie is nog niet voorhanden. Maar we proberen zoveel mogelijk door te laten gaan zodat straks niet alles in één keer op de agenda komt te staan.”

Ariane Zwarts thuis aan het werk

De meeste tijd besteedt ze nu aan vooruit kijken en doen wat nodig is. Nu bijvoorbeeld de landelijke regeling voor ZZP-ers van kracht is geworden zijn we direct aan de slag gegaan om te zorgen dat de gemeente deze ook kan uitvoeren. Dus er moet gecommuniceerd worden, zorgen dat de aanmeldingen verwerkt worden en natuurlijk moet er uitbetaald worden. Kortom, dat zijn voor de gemeente nieuwe uitdagingen die in korte tijd gereed moet zijn. Er is meer dat aandacht vraagt, zoals het stilvallen van het regionale doelgroepenvervoer, de continuering van de Diamantgroep, het vervolg Regionale Energie en de Klimaat Strategie.

Daarnaast vindt Ariane het belangrijk om contacten te houden met lokale organisaties, dagbesteding en vrijwilligers die in het sociaal maatschappelijk veld zo belangrijk zijn. “Bel, mail of WhatsApp rondjes helpen mij om te horen hoe ze ervoor staan. Inmiddels heb ik al een behoorlijk aantal mensen benaderd. Van dagbesteding tot zorginstelling, van voedselbank tot mantelzorg, het is heel bijzonder om te horen hoe iedereen enorm zijn best doet” aldus Ariane. En ze vervolgt: “Neem nou de voedselbank, zij zijn er voor een heel kwetsbare doelgroep. Als er geen pakketten meer verzorgd kunnen worden of dat vrijwilligers moeten stoppen, dan krijgt deze groep het enorm zwaar. Samen met de voorzitter hebben we al nagedacht over een vangnet mocht dit ooit nodig zijn.”

De fractie van Gemeentebelang is ook zeer betrokken bij al deze onderwerpen en is iedereen die zoveel doet voor onze inwoners dan ook zeer dankbaar. Zo hopen we elkaar te steunen in deze moeilijke tijd. Dus loop je ergens tegenaan? Zie je iets waar jij je zorgen over maakt? Heb je een goed idee? Laat het weten via info@gemeentebelang.org. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org.