Coronavirus houdt ook in onze gemeente de gemoederen bezig

Gemeentebelang: ondanks alles ook maatschappelijke saamhorigheid

In slechts enkele weken tijd wordt de impact van het coronavirus steeds groter. Ook wij, inwoners van Gilze en Rijen, zien de gevolgen van de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het virus beheersbaar te houden. Maar met de kenmerkende saamhorigheid van onze inwoners die we gewend zijn kunnen we als gemeente onze bijdrage leveren.

Na het afkondigen van de eerste maatregelen die specifiek golden voor Noord-Brabant, ontplofte Facebook vanwege de vele afgelastingen van evenementen of bijeenkomsten. Massaal werd door onze clubs, verenigingen en instanties gehoor gegeven aan oproep contacten te beperken om zo te voorkomen dat het virus vrij spel zou krijgen. Ook kleinere bijeenkomsten zoals onze eigen Algemene Ledenvergadering werden uit voorzorg afgezegd. Inmiddels is bekend geworden dat we nog een stap verder moeten gaan, de scholen en horeca sluiten. Ook hier staat de wereld op zijn kop.

Van het afscheid van onze burgemeester tot de voetbal, van verjaardagsfeest tot voorstellingen, alles werd tot nader order uitgesteld of afgelast. Dat geldt ook voor de vergaderingen op het gemeentehuis. Twee commissievergaderingen gingen niet door en ook de komende raadsvergadering zal mogelijk niet plaatsvinden. Als dit op een aangepaste wijze kan worden opgevangen, vindt Gemeentebelang dat een goede zaak. Gezondheid gaat altijd voor. 

Daarnaast zien we ook dat veel inwoners iets willen betekenen voor anderen in deze vreemde tijd. Hebben we onlangs de aftrap gehad in het kader van “Een tegen eenzaamheid”, met de komst van het virus komen mogelijk juist meer inwoners in een isolement terecht. Ook het niet kunnen doen van boodschappen maakt ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid bezorgd. Daarom is het mooi om te zien dat er hulp wordt geboden. We zagen oproepjes op Facebook van bijvoorbeeld een horecaondernemer en een studente maar ook via het vrijwilligersinformatie punt (VIP). Het VIP heeft een bericht uit gedaan om je aan te melden als je in deze tijd iets wilt doen voor een ander die nu vastloopt. Wat boodschappen meebrengen als je zelf gaat, een belangstellend telefoontje of de hond uitlaten; het zijn kleine dagelijkse dingen die ook passen in je eigen schema, en voor een ander een groot verschil maken. Dus meld je aan via viploket@vipvoorelkaar.nl of bel naar 06-57345182. Heb je een hulpvraag? Dan kun je dat ook aan hen laten weten. De vrijwilligers van het VIP nemen dan contact met je op.

De leden, fractie en wethouder van Gemeentebelang wenst iedereen veel sterkte toe en beterschap voor de inwoners die nu ziek zijn. Wil je iets vragen via Gemeentebelang? Mail dan naar info@gemeentebelang.org. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org.