Betrokkenheid op vele fronten

Gemeentebelang: ook buiten de raadzaal aan de slag

Sinds de Coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de raads- en commissievergaderingen online via een livestream te volgen. Iets waar Gemeentebelang al lang geleden met een motie om had gevraagd. En we zagen dat er behoorlijk wat inwoners mee gekeken hebben. Dat is een mooi begin van het op een andere manier betrekken van inwoners bij het besturen van onze gemeente.

Maar niet alleen betrokkenheid bij raads-of commissievergaderingen vinden wij een belangrijk democratisch gegeven. Onze betrokkenheid gaat verder dan de raadzaal. En verder dan onze maandelijkse Praat op Straat actie, waar leden van Gemeentebelang met onze wethouder Ariane Zwarts, zichtbaar en vooral laagdrempelig met iedereen een gesprekje kunnen voeren. Of onze kaartenactie om te laten weten dat Gemeentebelang ook tijdens de Coronacrisis iedereen een hart onder de riem wil steken.

Maud bij de trottoir afrit

De commissie- en raadsleden van Gemeentebelang gaan ook vaak in gesprek met inwoners die via een mailtje of Facebookbericht iets van zich laten horen. Dat kunnen zorgen zijn over bijvoorbeeld de ondertunneling. Of ze willen graag laten weten hoe ze over de inrichting van een straat of woonwijk denken, zoals de Riekevoort. Soms gaat het over iets ogenschijnlijk kleins, wat een grote verbetering is voor een bepaalde straat of een betrokkene. Zoals de vraag van een inwoner van een appartementencomplex. De enige trottoirafrit voor rolstoelen of rollators was vaak geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Hierdoor was het voor veel bewoners lastig om op een veilige manier over te steken. De bewoner vroeg of Gemeentebelang iets voor hen kon betekenen.

Ons raadslid Maud van der Meer ging met deze vraag aan de slag. Ze nam contact op met de bewoner en ging er een keer kijken. Zo kreeg ze een goed beeld van de situatie en het probleem. Hierdoor was het ook makkelijker samen met gemeente een oplossing te bedenken die eenvoudig gerealiseerd kon worden. En tot vreugde van zowel Maud als de bewoners werden binnen korte tijd twee nieuwe afritjes gemaakt door de mensen van openbare werken. Met dank ook aan wethouder Van der Veen.

Dat maakt het werk als raadslid extra leuk. Door niet alleen een probleem aan te kaarten maar samen te kijken op welke wijze dat opgelost kan worden. Niet klagen of mopperen richting gemeente maar gewoon gaan kijken, bespreken en een oplossing aandragen. Natuurlijk lukt dat niet altijd maar dan is er meestal wel begrip voor ieders situatie. Kortom: heb jij ook verbeterpunten voor jouw woon- en leefomgeving? Laat het ons weten met een mailtje aan info@gemeentebelang.org of via onze Facebookpagina. Je krijgt dan zo snel mogelijk een persoonlijk bericht terug. “Want waar je woont, moet het goed zijn”.