Partijprogramma 2014-2018 gepresenteerd!

Een nieuwe balans, dat is de titel van het Partijprogramma 2014- 2018 van Gemeentebelang. De partij doelt hiermee op noodzakelijke veranderingen die op ons afkomen.

gb overhandiging partijprogrammaOp 7 december ontvingen Desiree Poot en Kees Dikker het nieuwe programma uit handen van Ariane Zwarts (fractievoorzitter) en Marion Patist (partijvoorzitter). Desiree en Kees schelen 50 jaar in leeftijd. Allebei leverden ze belangrijke bijdragen aan het programma. Heel veel leden hebben hun steentje bijgedragen. Alle inbreng – expertise en ideeën – is verzameld en gebruikt. Hierdoor is het programma heel divers en realistisch en treedt het buiten gebaande paden. Gemeentebelang is ervan overtuigd dat de speerpunten van het programma een nieuwe balans brengen binnen de kernen van de gemeente Gilze en Rijen.

Waarom een nieuwe balans?

De huidige coalitie heeft de afgelopen jaren te weinig hervormd en daardoor ontstaan er nu tekorten. De balans tussen inkomsten en uitgaven is verstoord. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente nieuwe taken krijgt op het terrein van werk en inkomen, gezondheid, welzijn en jeugdzorg. Die taken komen met een verlaagd budget van de provincie en het rijk naar onze gemeente.

De nieuwe balans volgens Gemeentebelang

We staan dus voor grote uitdagingen en we willen deze samen met de inwoners van Gilze Rijen aangaan. Nóg meer inbreng vanuit de inwoners. We hebben de afgelopen jaren al vaak een beroep gedaan op uw inbreng. En met succes! Kijk naar de speelaccommodatie op het Brabantplein, het aangepaste kapbeleid, de aanpak van de overlast en de klankbordgroep die meepraat over het zwemmen in Rijen.

Gemeentebelang streeft naar een open en sociale samenleving. Daarbij horen ook een open bestuur en een open overhead. Deze dienen te faciliteren en te stimuleren. Daarbij willen wij dat er een juiste balans is tussen de uitgaven voor de kernen, rekening houdend met hun aantal inwoners. Er moet snel zicht komen op afronding van de projecten in Rijen die door de prioriteitstelling en de financiële bedrijfsvoering van de afgelopen jaren tussen de wal en het schip dreigden te vallen. Er moet gewerkt worden aan het centrumplan, de nieuwbouw van basisscholen, de binnensportaccommodaties en het zwembad waarvoor een klankbordgroep gaat komen. En de nieuwe atletiekbaan? Die komt er!

Het partijprogramma van Gemeentebelang is geschreven in heldere taal. Het bevat veel punten die de inwoners zullen aanspreken en waar ze zich in kunnen herkennen. Het programma staat op onze website www.gemeentebelang. org. Lees het programma en reageer! De slogan van Gemeentebelang is en blijft: …want waar je woont, moet het goed zijn!

Lees hier ons partijprogramma, of download de pdf hier.