Ook ouderen moeten veilig kunnen oversteken!

Gemeentebelang werd begin 2016 door enkele inwoners uit Rijen benaderd, omdat ze niet veilig konden oversteken in de Regentenstraat en in de Hoofdstraat. In februari 2016 verscheen er bovendien een artikel in BN DeStem waarin bewoners van De Regent vertelden dat ze een zebrapad wilden in de Regentenstraat.

Gemeentebelang heeft over deze kwestie vragen gesteld in de Commissie Ruimte. Wethouder Van der Veen beloofde toen dat ze hierop terug zou komen. In maart, april en mei 2016 heeft Gemeentebelang gesproken met de bewonerscommissie van De Regent, die ook dit probleem opgelost wilde hebben. In april kwam er een reactie van wethouder Van der Veen. Ze zei dat ze het concrete voorstel van de bewonerscommissie wilde afwachten. Oversteekproblemen in de Hoofdstraat waren haar niet bekend.

In de Regentenstraat mag men 50 km per uur rijden. Om de snelheid iets te beperken is het kruispunt met de Pastoor Gillisstraat verhoogd. Aan de straat liggen woningen, een fysiopraktijk en een woonzorginstelling met onder andere vestigingen van een fysiopraktijk, huisartsen en een kapper. Er wonen veel ouderen. De looproute naar de dorpskern, naar het winkelcentrum, is lastig. Vooral het oversteken van de Regentenstraat of verderop van de Rembrandtlaan is voor ouderen vaak niet eenvoudig.

Om de problemen op te lossen heeft Gemeentebelang het college voorgesteld minstens twee veilige oversteekplaatsen aan te leggen aan de Regentenstraat en de Rembrandtlaan. Tegenwoordig kan men met LED-licht de herkenbaarheid van oversteekplaatsen accentueren. En dat is daar zeker aan te raden.

Gemeentebelang wil nu daden. Er is gewikt en gewogen. Veilig Verkeer Nederland heeft adviezen gegeven. De bewoners hebben duidelijk gemaakt wat ze willen. Het is nu aan de gemeente om actie te ondernemen. En datzelfde geldt voor Mosstraat / Oostelijke rondweg. Want waar je woont, moet het goed zijn!

Wil je reageren? Klik op Contact