Duurzaamheidsvisie krijgt vorm samen met inwoners

Het ligt niet alleen aan het nieuwe Klimaatakkoord dat eraan zit te komen. De huidige duurzaamheidsvisie liep tot en met 2018 en inmiddels is er al veel veranderd. Een nieuwe visie geeft koers en richting in wat we met elkaar in onze gemeente willen bereiken op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Deze drie onderwerpen zijn de pijlers waarop de nieuwe duurzaamheidsvisie gebaseerd wordt. Gemeentebelang is van mening dat deze drie onderwerpen een goed fundament vormen om op verschillende belangrijke terreinen aan de slag te gaan. En vooral, om resultaat te boeken!

De nieuwe visie komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Onze wethouder Ariane Zwarts is aan de slag gegaan om voor de komende duurzaamheidsvisie van zoveel mogelijk kanten input te krijgen. Afgelopen maandag hebben de raads- en commissieleden hun mening en visie gegeven. Tijdens een informatieve avond werd duidelijk wat er van ons als gemeente vanuit het Klimaatakkoord gevraagd gaat worden. Maar ook taken als klimaat en circulaire economie vragen om aandacht  en actie. Daarnaast werd toegelicht wat er de afgelopen tijd al in gang is gezet om een ambitieuze duurzaamheidsvisie aan de Raad aan te bieden. Er is gesproken met veel partijen die milieu en duurzaamheid nastreven of een warm hart toedragen. Te denken valt aan NLGR, EGR, ZLTO. Maar ook diverse bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities en opgave zijn gehoord.

En natuurlijk onze inwoners. Wat vinden zij belangrijk waar wij ons de komende jaren op moeten focussen? Waar maken zij zich zorgen om? Wat vinden hun kinderen belangrijk? Daarvoor is een enquête uitgezet om iedereen de kans te geven om op een makkelijke manier je mening te geven. Daarnaast is er op 29 januari een thema-avond waar Ariane graag persoonlijk van je hoort en met je in gesprek wil gaan. Op deze manier wordt veel informatie verzameld vanuit de diverse invalshoeken in onze gemeente,  en kunnen de verzamelde gegevens verwerkt worden in de nieuwe duurzaamheidsvisie. Gemeentebelang kijkt dan ook uit naar het eindresultaat. Maar ziet je ook graag op de duurzaamheidsbijeenkomst op dinsdag 29 januari 2019 in De Boodschap in Rijen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Kom ook en denk en praat mee. Voor een duurzame toekomst die haalbaar en betaalbaar is.