Bomen in onze gemeente, zoeken naar de balans


‘Gilze en Rijen, gemeente in het groen’, je hoeft maar door de gemeente te lopen en je ziet waar deze slogan vandaan komt. In onze gemeente staan veel bomen: fraai, van belang voor de kwaliteit van de lucht die je inademt en voor de verkoeling van de gebouwde omgeving op hete dagen. Maar veel bomen kunnen ook zorgen met zich mee brengen, denk aan overlast door worteldruk zoals slecht begaanbare trottoirs.

Het is zoeken naar de balans tussen de voordelen van bomen, en de nadelen die ze met zich mee kunnen brengen. Bomen kappen alleen omdat deze blaadjes laten vallen vindt Gemeentebelang niet aan de orde. Maar als parkeerplekken niet meer gebruikt worden omdat niemand de auto onder plakkerig spul vandaan wil halen, hebben de bomen een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk. Wanneer dat het geval is zal er gezocht moeten worden naar een oplossing. Naast kappen kan ook beter onderhoud een oplossing zijn.

Verschillende bewoners(groepen) vinden hun weg naar ‘de politiek’ en dus ook naar Gemeentebelang. Zelf zien wij ook voorbeelden van prachtige bomen op misschien de verkeerde plek, en plaatsen zonder groen waar wel een boompje bij kan. Ons doel is het behouden van een mooie en groene gemeente, zonder ernstige overlast voor de buurt. Daar zal het herplant-, onderhouds- en kapbeleid op afgestemd moeten worden.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebelang.org. Heeft u vragen of opmerkingen nav dit stukje, mail dan naar info@gemeentebelang.org.