Poll over vuurwerk in onze gemeente

De feestdagen zijn weer achter de rug en we maken ons weer op voor het jaar 2020. Namens Gemeentebelang wensen wij dan ook iedereen een mooi en goed Nieuwjaar toe. Maar het is je vast niet ontgaan dat er rond de jaarwisseling veel gesproken is over een algemeen verbod voor vuurwerk of in ieder geval vuurwerkvrije zones.

Het afsteken van vuurwerk en vooral het kijken naar siervuurwerk is elk jaar tijdens de jaarwisseling een gewoonte net zoals oliebollen eten. Veel mensen verheugen zich er dan ook op en maakt het twaalf-uur moment extra feestelijk. Helaas wordt de jaarwisseling steeds meer overschaduwd door illegaal vuurwerk dat niet alleen hard is maar ook erg gevaarlijk. Daarmee worden de incidenten steeds erger: vernielingen met meer schade dus hogere kosten, lichamelijk letsel en dierenleed. Maar je leest ook dat hulpverleners bestookt worden met vuurwerk terwijl ze hun werk doen. De discussie wordt hierdoor elk jaar heviger om vuurwerk in zijn geheel te gaan verbieden.

De gemeenteraad heeft gevraagd om in de omgeving waar ouderen wonen zoals St. Franciscus, Vita en de Regent het afsteken van vuurwerk achterwege te laten. Dat gebeurt op vrijwillige basis.Veel gemeenten gaan inmiddels over tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Daarnaast konden onze inwoners via de BuitenBeter app meldingen doen over vuurwerkoverlast. De BOA’s in onze gemeente gingen dan direct ter plekke kijken om te handhaven. In onze gemeente lijken de gevolgen van het afsteken van vuurwerk enigszins mee te vallen. Niettemin kost de jaarwisseling onze gemeente ook geld en capaciteit om schade te herstellen en te handhaven.

Zowel landelijk als bij gemeenten is dus de discussie gaande hoe we in de toekomst met vuurwerk om willen gaan. Een algeheel vuurwerkverbod en in plaats daarvan een professionele vuurwerkshow in de gemeente? Of zou het mogelijk zijn om illegaal vuurwerk uit te bannen door handhaving en boetes zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt?

Gemeentebelang is benieuwd hoe onze inwoners hierover denken. Op onze Facebook pagina hebben we een poll aangemaakt. Met de vragen: instellen vuurwerkvrije zones? Goed of slecht idee. En vuurwerkshow tijdens jaarwisseling in plaats van zelf doen? Leuk of waardeloos idee. Dus ga even naar onze FB pagina: facebook.com/gemeentebelanggilzerijen en geef je mening in de vuurwerkdiscussie. We zijn benieuwd naar de uitkomst!

Want waar je woont, moet het goed zijn….