Van het aardgas af is een hele nieuwe opgave voor gemeente

Gemeentebelang: warmtenet bespreekbaar, biomassa niet

Als je het ergens niet mee eens bent dan wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet op grote woorden, harde taal of opgeblazen beeldvorming. Zo ook in het geval van een mogelijke komst van een warmtenet gevoed door biomassa in Gilze. Wil je in het kort werkelijk weten waar het nu over gaat? Lees dan even verder.

De voorgestelde biomassaketel in een container

In het voorjaar is aan de gemeente een verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan een kleinschalig plan om een drietal lokale bedrijven met een warmtenet aan elkaar te verbinden. De warmte zou opgewekt worden met een biomassaketel op eigen terrein van een bedrijf in Gilze. De ketel staat dan in een container en wordt gevoed met snoei-/A-hout uit de omgeving. De drie bedrijven konden hiermee hun afgeschreven oude cv-installatie omzetten in een concept zonder aardgas. Gemeentebelang waardeert hun streven om dit te willen doen.

Een pilot met een warmtesysteem tussen alleen deze bedrijven, en uitdrukkelijk niet voor particulieren, kon voor Gemeentebelang best verder uitgezocht worden door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Het probleem zat echter in de aansturing door biomassa. Ook Gemeentebelang vindt biomassacentrales gestookt op geïmporteerd hout van de zotte. Ondanks dat de pilot niet te vergelijken is met de grote installaties delen wij de zorgen wat biomassa betekent voor de volksgezondheid en omvorming naar duurzame alternatieven. Wij vinden biomassa geen goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

De energie- en warmtetransitie brengen grote veranderingen met zich mee. We zullen dan ook meer met dit soort vraagstukken te maken krijgen. Gemeentebelang is dan ook juist erg tevreden dat het college, op verzoek van wethouder Ariane Zwarts, de commissie- en raadsleden vanaf het begin heeft betrokken. Zij heeft een onderzoek laten uitvoeren en een speciale raadsinformatieavond georganiseerd om dit plan met elkaar te bespreken. De zoektocht naar een haalbare en betaalbare warmtebronnen voor onze inwoners is voor Gemeentebelang het allerbelangrijkste. Gemeentebelang vindt dat ieder initiatief zorgvuldig beoordeeld moet worden, ook al is de warmtekansenkaart voor onze gemeente nog niet gereed. We moeten de voor- en nadelen, met de kennis en mogelijkheden die we op dat moment hebben, met elkaar afwegen om te komen tot weloverwogen keuzes. In dit geval betekent het dat Gemeentebelang vindt dat we dit initiatief aan ons voorbij moeten laten gaan.

Het college is verplicht om op een instemmingsverzoek formeel te reageren. Gemeentebelang gaat ervan uit dat het college de argumenten en ons advies dan ook zwaar meeweegt in het besluit of zij medewerking wil verlenen aan deze pilot.

Want “waar je woont, moet het goed zijn”. Voor meer informatie: www.gemeentebelang.org. Mail vragen of opmerkingen n.a.v. dit stukje naar info@gemeentebelang.org.