De toekomst van de ABG-organisatie

Gemeentebelang: ambtelijke huisvesting op één locatie is het beste

In de laatste raadsvergadering stond een volgende stap met betrekking tot de ABG op de agenda. De ABG is de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De fusie heeft in de afgelopen jaren over en weer tot veel irritatie geleid. Daarom is er een proces in gang gezet om de organisatie beter en sterker te maken. Een gezamenlijke huisvesting is daar onderdeel van.

Uit rapportages en interviews met ambtenaren is gebleken dat het verspreid werken over drie locaties niet efficiënt en handig is. Reistijd, verspreide disciplines en het gebrek aan cohesie staat een optimaal werkklimaat in de weg. Daarom wordt gekeken naar een werkplek voor alle ambtenaren op één locatie. Maar dat vergt een betere aanpak dan de lancering van het idee om dat te doen in het Audax-gebouw in Gilze.

Gemeentebelang is voor gezamenlijke huisvesting maar heeft toch tegengestemd. We konden ons niet vinden in deze locatie maar vooral omdat ook het college mee zou gaan. Hiermee werd ons gemeentehuis als hart van ons bestuur, raad en publieke balie opgegeven. Ook de onzekere toekomst van ons gemeentehuis was voor Gemeentebelang niet acceptabel.

Uiteindelijk werd begin dit jaar een proces gestart om tot gezamenlijke huisvesting te komen. Behalve dit raadsvoorstel hebben wij ook een raadsvoorstel aangenomen om in te zetten op voortzetting van de ABG. Dit zorgt voor stabiliteit als kleinere gemeente, om voldoende kennis in huis te hebben, kwaliteit van werk te bieden maar ook om te zorgen voor de beste dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers.

Johan Manders, raadslid voor Gemeentebelang

Het is dus een complex proces waar zorgvuldigheid, tijd en begrip nodig is om te komen tot de juiste oplossing. Wat is de beste locatie, welke kosten worden bespaard of gemaakt en hoe kunnen we zo goed mogelijk op een gelijke wijze samenwerken. Het zijn vragen die nu verder onderzocht worden zodat nieuwe raden er na de verkiezingen een keuze in kunnen maken.

Voor Gemeentebelang is het van belang dat er een centrale huisvesting komt die met openbaar vervoer goed te bereiken is. Het gebouw moet passend zijn, rekening houdend met gedeeltelijk thuiswerken. En het moet natuurlijk duurzaam zijn. Lokale dienstverlening en balie blijven in Rijen en het huidige gemeentehuis blijft bestaan, het is immers een markant gemeentelijk monument. Genoeg om met de gemeenteraad verder uit te denken om zo te komen tot een goede en efficiënte ambtelijke samenwerkingsorganisatie. Een die onze inwoners nu en in de toekomst kan ondersteunen en helpen bij WMO, Jeugd, armoede, onderwijs, sport, bouwen en wonen want Gemeentebelang zegt niet voor niets: want waar je woont, moet het goed zijn. Info: www.gemeentebelang.org of onze FB-pagina.