Praat op straat al jaren een succes

Gemeentebelang: gesprekken met inwoners heel waardevol

Gemeentebelang vindt contact met inwoners erg belangrijk. Dat doen we niet alleen via social media of het weekblad maar ook fysiek. Zo houdt Gemeentebelang elke eerste zaterdag van de maand Praat op Straat. Het team van GB-ers, maar ook onze wethouder Ariane Zwarts, staan dan op het Wilhelminaplein om met onze inwoners in gesprek te gaan. Als politieke partij zijn we de enige die dit zo doen.We hechten als Gemeentebelang veel waarde aan wat we op deze manier van onze inwoners horen. En dat jaar in jaar uit, dus niet alleen als er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn.

Op 2 oktober j.l. hebben de inwoners van onze gemeente ons ook weer weten te vinden. Fractievoorzitter Maud, commissieleden Kees en Jorn en wethouder Ariane waren dit keer present. De meeste inwoners willen graag gericht hun verhaal doen. Als GB-ers zijn we vaak onder de indruk van hun betrokkenheid. Voor hun straat of wijk, voor een bepaald maatschappelijk of sociaal belang. Meestal kunnen we hen op weg helpen met een tip of een advies.

Andere inwoners hebben een concrete vraag. Als we die niet direct kunnen beantwoorden dan nemen we die vraag mee om later het antwoord te kunnen geven. Tijdens onze laatste Praat op Straat kwamen we in gesprek met jongeren die ons vertelden dat ze een hangplek in het dorp missen. Nu is de gemeente bezig met een pilot-project voor een Jongeren Ontmoetings Plaats. Het is dan ook interessant om te horen hoe deze jongeren er tegen aan kijken. Zij zijn immers ook inwoners van onze gemeente. Het helpt om beide kanten van het verhaal van een dergelijk onderwerp te beluisteren. Daarnaast horen we vaker dat fietsenrekken niet bruikbaar zijn of in onze gemeente gemist worden. En dat terwijl we fietsen juist willen promoten. Suggesties over invalideparkeerplaatsen is ook een terugkerend onderwerp. Nieuw voor ons was de suggestie voor een mooie fietsroute Molenschot-Rijen en aandacht voor de verkeerslichten bij de provinciale weg. Blijkbaar zijn deze bij lange na niet afgestemd op fietsers. Het is maar een voorbeeld van de ontvangen vragen en opmerkingen.

Gemeentebelang heeft ook dit keer weer leuke inwoners ontmoet. We gaan met de opmerkingen aan de slag en horen ook graag van jou als er iets is. Wil je niet wachten tot de volgende praat op straat op de eerste zaterdag van de maand? Gemeentebelang is ook weer van de partij op de jaarmarkt in Rijen. En ook hier geldt: dat doen we jaar in jaar uit, en niet alleen als het verkiezingstijd is! Want waar je woont, moet het goed zijn. Kijk op onze FB pagina of onze website, www.gemeentebelang.org