Zorgvuldig kiezen van de beste onderdoorgang

Gemeentebelang: Zo groot als het moet, zo klein als het kan

In het dossier spoorzone en de bijbehorende toekomstige onderdoorgang zijn 2 belangrijke onderzoeken beschikbaar gekomen, die zijn besproken tijdens de commissievergadering ruimte van de gemeenteraad op 12 april. De strekking van deze onderzoeken en de reactie van Gemeentebelang daarop willen wij graag met jullie delen via dit artikel.

Plantoetsing toegankelijkheid spoorzone Stichting Zet

Stichting Zet heeft het plan voor de herinrichting van de spoorzone getoetst op toegankelijkheid. De conclusie van dit rapport:

‘’ Het huidig ontwerp van het plangebied ‘Spoorzone’ is onderworpen aan een toegankelijkheidstoets om te bepalen of het huidig ontwerp voldoet aan de minimaal te behalen toegankelijkheidseisen. Dit is het geval. In het huidig ontwerp is voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. In de basis is het huidig ontwerp integraal toegankelijk. Er is één knelpunt geconstateerd: dat is het hellingspercentage van de Zuidzijde helling van de auto- en fietstunnel. Deze bedraagt 5% wat te steil is. Dit hellingspercentage moet dan ook worden aangepast.’’

Maud van der Meer, fractievoorzitter van Gemeentebelang

Brandweerrapport

In 2019 was een eerder rapport van de brandweer aanleiding om te kiezen voor een onderdoorgang met een diepte van 3,5 meter. De brandweer kan bij deze diepte gebruik maken van de onderdoorgang. Vanwege zorgen uit de omgeving over de tunneldiepte en nieuwe ontwikkelingen is er een actualisatie van het brandweerrapport gevraagd.

In dit nieuwe rapport schetst de brandweer verschillende opties als alternatief voor de huidige overweg Julianastraat, waar het specifiek gaat om de bereikbaarheid van Rijen-Zuid. De brandweer spreekt zelf geen voorkeur uit. Als Gemeentebelang hebben we naar het rapport gekeken met de blik: Als we de onderdoorgang minder diep moeten maken vanwege de toegankelijkheid van al onze inwoners, welke opties hebben we dan?

Wat is de inbreng van Gemeentebelang geweest?

Gemeentebelang wil een integrale afweging maken, waarbij de toegankelijkheid voor onze inwoners heel belangrijk is. Ook moet de onderdoorgang qua financiële risico’s te dragen zijn voor onze gemeente en de impact op de ruimtelijke omgeving zo klein mogelijk. Het rapport van stichting Zet laat wat ons betreft geen twijfel meer bestaan: de hellingshoek moet kleiner. Wij zien mogelijkheden voor een minder diepe onderdoorgang die als effect heeft dat de hellingshoek daalt, waarbij de brandweer gebruik zou kunnen maken van een andere aanrijroute. Voor de precieze gevolgen hiervan is nog extra duiding/verdieping nodig. Dit standpunt hebben wij in de commissievergadering naar voren gebracht.

Wat is de volgende stap

Bij de ter inzagelegging van de structuurvisie Stationsomgeving Rijen zal het college een voorstel doen hoe we als gemeente om kunnen gaan met de bevindingen en adviezen uit deze twee rapporten en welke gevolgen dat heeft voor de onderdoorgang. Wij hopen dat dit voor de zomer zal gebeuren.

Wil je meer informatie over de rapporten, of nog suggesties en opmerkingen aan de fractie doorgeven, neem dan contact met ons op!